Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Uplatniteľnosťou absolventov sa zaoberá aj vnútorný systém kvality univerzity.

Tento program: Podmienky na prijatie Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci sú pripravení tak, že dokážu:

  • pripravovať a realizovať projekty predškolského vzdelávania zamerané najmä na sociálne znevýhodnené skupiny v slovenských podmienkach i v rámci rozvojovej spolupráce,
  • vykonávať profesiu učiteľa predškolského vzdelávania alebo asistenta predškolského a primárneho vzdelávania vo vyššie uvedených podmienkach, pričom jeho učiteľská kvalifikácia je rozšírená o dimenzie dôkladnejšej zdravotnej a sociálnej podpory príslušnej detskej populácie,
  • adaptovať národné požiadavky na starostlivosť o deti v ranom detstve do špecifických lokálnych podmienok a životných situácií konkrétnych skupín populácie a detí,
  • vytvárať a realizovať projekty takejto starostlivosti v rozšírenej dimenzii zameranej na podporu príslušných komunít, to znamená spolupráca s rodinou, matkami a budúcimi matkami a so širším sociálnym prostredím,
  • identifikovať ohrozenia a nedostatky súvisiace s nedostatočnou zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o príslušné skupiny detí,
  • spolupracovať s odborníkmi pri profesionálnej starostlivosti o deti v oblasti výživy, hygieny,
  • vykonávať pozíciu zdravotníckej asistencie v oblastiach so zdravotnými a sociálnymi rizikami.

Absolvent nezíska kompetencie na výkon povolania verejného zdravotníka.