© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 14. 3. 2017, tento rok

Dekan Pedagogickej fakulty TU v Trnave oznamuje, že prijímacie konanie uchádzačov o štúdium študijného programu animácia výtvarného umenia a študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční

bez povinnosti absolvovať talentové prijímacie skúšky.