Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 26. 6. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Druhé kolo prijímacieho konania na doktorandský študijný program teória chemického vzdelávania

Vedenie Pedagogickej fakulty TU v Trnave sa rozhodlo vypísať 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium – študijný program teória chemického vzdelávania.

Prihlášky je možné podávať do 31. 8. 2018.