Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 8. 2018, minulý týždeň

Vedenie Pedagogickej fakulty TU v Trnave sa rozhodlo vypísať 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium – študijný program pedagogika.

Prihlášky je možné podávať do 31. 8. 2018.