Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 13. 7. 2018, minulý rok, aktualizované: 16. 7. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Výsledky 1. kola prijímacieho konania na magisterské štúdium a na AR 2018/2019

Na základe rozhodnutia vedenia PdF a prijímacej komisie boli vydané rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí uchádzačov na magisterské štúdium na AR 2018/2019 – 1. kolo.

Uverejňujeme anonymné zostavy uchádzačov.

 

Študijný program anglický jazyk a literatúra (denné štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057238|0218R00320 P (YAJL­‑D2) 3. U1315049220|0218R01508 P (YAJL­‑D2)
2. U1310026448|0218R01206 P (YAJL­‑D2)        

Študijný program anglický jazyk a literatúra (externé štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1314046843|0218R00691 P (YAJL­‑E2) 3. U1317055567|0218R03018 P (YAJL­‑E2)
2. U1310026448|0218R01207 P (YAJL­‑E2)        

Študijný program anglický jazyk a literatúra – etická výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318058464|0218R02197 P (YAj­‑Ev­‑D2)

anglický jazyk a literatúra – informatika

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315049703|0218R01007 P (YAj­‑I­‑D2) 3. U1315048891|0218R01237 P (YAj­‑I­‑D2)
2. U1315051317|0218R01162 P (YAj­‑I­‑D2) 4. U1315048949|0218R00296 P (YAj­‑I­‑D2)

Študijný program biológia – etická výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1314048100|0218R00508 P (YB­‑Ev­‑D2) 3. U1314045948|0218R02874 P (YB­‑Ev­‑D2)
2. U1315049795|0218R03007 P (YB­‑Ev­‑D2)      

Študijný program biológia – chémia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1314045419|0218R01107 P (YB­‑CH­‑D2) 5. U1315049361|0218R01193 P (YB­‑CH­‑D2)
2. U1315048427|0218R01280 P (YB­‑CH­‑D2) 6. U1315051256|0218R01283 P (YB­‑CH­‑D2)
3. U1315051238|0218R01284 P (YB­‑CH­‑D2) 7. U1315048617|0218R01192 P (YB­‑CH­‑D2)
4. U1315051145|0218R01110 P (YB­‑CH­‑D2) 8. U1318057027|0218R00040 P (YB­‑CH­‑D2)

Študijný program biológia – informatika

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1314048030|0218R00199 P (YB­‑I­‑D2)      

Študijný program matematika – anglický jazyk a literatúra

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1312038649|0218R01115 P (YM­‑Aj­‑D2) 3. U1315048702|0218R00237 P (YM­‑Aj­‑D2)
2. U1318057991|0218R02031 P (YM­‑Aj­‑D2) 4. U1315051284|0218R00445 P (YM­‑Aj­‑D2)

Študijný program matematika – biológia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315049210|0218R00071 P (YM­‑B­‑D2)

Študijný program matematika – etická výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315048500|0218R00330 P (YM­‑Ev­‑D2)

Študijný program matematika – chémia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315048843|0218R01597 P (YM­‑CH­‑D2)

Študijný program matematika – informatika

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315049700|0218R01281 P (YM­‑I­‑D2)

Študijný program matematika – náboženská výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315048978|0218R00998 P (YM­‑Nv­‑D2)

Študijný program nemecký jazyk a literatúra – náboženská výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315048822|0218R00872 P (YNj­‑Nv­‑D2) 2. U1314046128|0218R00213 P (YNj­‑Nv­‑D2)

Študijný program pedagogika výtvarného umenia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315048849|0218R01081 P (YPVU­‑D2) 7. U1315049553|0218R01005 P (YPVU­‑D2)
2. U1315048831|0218R00843 P (YPVU­‑D2) 8. U1315049307|0218R00545 P (YPVU­‑D2)
3. U1315048863|0218R00606 P (YPVU­‑D2) 9. U1315049830|0218R00065 P (YPVU­‑D2)
4. U1315049599|0218R00778 P (YPVU­‑D2) 10. U1318057464|0218R01151 P (YPVU­‑D2)
5. U1315048567|0218R00787 P (YPVU­‑D2) 11. U1315050573|0218R02144 P (YPVU­‑D2)
6. U1315049529|0218R00773 P (YPVU­‑D2) 12. U1315049244|0218R01382 P (YPVU­‑D2)

Študijný program predškolská pedagogika (denné štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315049215|0218R01016 P (YPP_D2) 9. U1315048983|0218R00390 P (YPP_D2)
2. U1315048509|0218R01357 P (YPP_D2) 10. U1314045354|0218R00963 P (YPP_D2)
3. U1315049605|0218R00923 P (YPP_D2) 11. U1315048574|0218R01484 P (YPP_D2)
4. U1315050974|0218R02704 P (YPP_D2) 12. U1314045953|0218R00627 P (YPP_D2)
5. U1315050123|0218R02869 P (YPP_D2) 13. U1315049807|0218R01615 P (YPP_D2)
6. U1315049376|0218R00421 P (YPP_D2) 14. U1314047186|0218R00374 P (YPP_D2)
7. U1315048445|0218R00184 P (YPP_D2) 15. U1314045070|0218R00791 P (YPP_D2)
8. U1315048645|0218R00770 P (YPP_D2)      

Študijný program predškolská pedagogika (externé štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1313042768|0218R02993 P (YPP_E2) 17. U1314046774|0218R01316 P (YPP_E2)
2. U1315051314|0218R00466 P (YPP_E2) 18. U1312041059|0218R01548 P (YPP_E2)
3. U1307005197|0218R00716 P (YPP_E2) 19. U1312037990|0218R02303 P (YPP_E2)
4. U1318057274|0218R00362 P (YPP_E2) 20. U1318058928|0218R02988 P (YPP_E2)
5. U1315051316|0218R00991 P (YPP_E2) 21. U1318057376|0218R00523 P (YPP_E2)
6. U1315049343|0218R02773 P (YPP_E2) 22. U1318058235|0218R02017 P (YPP_E2)
7. U1318057273|0218R00363 P (YPP_E2) 23. U1308017849|0218R00815 P (YPP_E2)
8. U1309022050|0218R02478 P (YPP_E2) 24. U1307006456|0218R01189 P (YPP_E2)
9. U1314046036|0218R00426 P (YPP_E2) 25. U1315050923|0218R01430 P (YPP_E2)
10. U1315050358|0218R02672 P (YPP_E2) 26. U1315050365|0218R01413 P (YPP_E2)
11. U1318057873|0218R01328 P (YPP_E2) 27. U1315051383|0218R02858 P (YPP_E2)
12. U1315048386|0218R02589 P (YPP_E2) 28. U1313044749|0218R01250 P (YPP_E2)
13. U1311033280|0218R01772 P (YPP_E2) 29. U1315049807|0218R01614 P (YPP_E2)
14. U1311035878|0218R02000 P (YPP_E2) 30. U1318058926|0218R02986 P (YPP_E2)
15. U1315051369|0218R00105 P (YPP_E2) 31. U1313044071|0218R02002 P (YPP_E2)
16. U1314045992|0218R02959 P (YPP_E2) 32. U1318058693|0218R02581 P (YPP_E2)

Študijný program slovenský jazyk a literatúra – biológia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315049338|0218R02732 P (YSj­‑B­‑D2) 3. U1315048897|0218R02733 P (YSj­‑B­‑D2)
2. U1314045441|0218R00947 P (YSj­‑B­‑D2) 4. U1315049312|0218R01788 P (YSj­‑B­‑D2)

Študijný program slovenský jazyk a literatúra – etická výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1312040950|0218R00997 P (YSj­‑Ev­‑D2) 3. U1315048758|0218R00723 P (YSj­‑Ev­‑D2)
2. U1314045188|0218R00225 P (YSj­‑Ev­‑D2)      

Študijný program slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1311033026|0218R00400 P (YSj­‑Nv­‑D2) 2. U1314047461|0218R01770 P (YSj­‑Nv­‑D2)

Študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (denné štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315048458|0218R02859 P (YSpaV­‑D2) 12. U1315048923|0218R01158 P (YSpaV­‑D2)
2. U1315048996|0218R02472 P (YSpaV­‑D2) 13. U1315048411|0218R01486 P (YSpaV­‑D2)
3. U1315049078|0218R01361 P (YSpaV­‑D2) 14. U1315049474|0218R02090 P (YSpaV­‑D2)
4. U1315049579|0218R02549 P (YSpaV­‑D2) 15. U1315051404|0218R01492 P (YSpaV­‑D2)
5. U1315048576|0218R01531 P (YSpaV­‑D2) 16. U1314045641|0218R01054 P (YSpaV­‑D2)
6. U1315050383|0218R02698 P (YSpaV­‑D2) 17. U1315051342|0218R02700 P (YSpaV­‑D2)
7. U1315048787|0218R01482 P (YSpaV­‑D2) 18. U1315050936|0218R00869 P (YSpaV­‑D2)
8. U1318057734|0218R01084 P (YSpaV­‑D2) 19. U1315051352|0218R01682 P (YSpaV­‑D2)
9. U1318057680|0218R00993 P (YSpaV­‑D2) 20. U1315049245|0218R01715 P (YSpaV­‑D2)
10. U1318059060|0218R03173 P (YSpaV­‑D2) 21. U1314048256|0218R00530 P (YSpaV­‑D2)
11. U1313044265|0218R03034 P (YSpaV­‑D2)      

Študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (externé štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1314048142|0218R01774 P (YSPaV­‑E2) 14. U1315050513|0218R01408 P (YSPaV­‑E2)
2. U1318058405|0218R02326 P (YSPaV­‑E2) 15. U1307003690|0218R02574 P (YSPaV­‑E2)
3. U1315049591|0218R00692 P (YSPaV­‑E2) 16. U1307004115|0218R02260 P (YSPaV­‑E2)
4. U1318058785|0218R02729 P (YSPaV­‑E2) 17. U1315050684|0218R01432 P (YSPaV­‑E2)
5. U1314047589|0218R01351 P (YSPaV­‑E2) 18. U1315051397|0218R01562 P (YSPaV­‑E2)
6. U1308014878|0218R00381 P (YSPaV­‑E2) 19. U1308008070|0218R01607 P (YSPaV­‑E2)
7. U1315050184|0218R01232 P (YSPaV­‑E2) 20. U1310030952|0218R00319 P (YSPaV­‑E2)
8. U1313042430|0218R00503 P (YSPaV­‑E2) 21. U1310028026|0218R02946 P (YSPaV­‑E2)
9. U1314045785|0218R00719 P (YSPaV­‑E2) 22. U1318058419|0218R02142 P (YSPaV­‑E2)
10. U1315051188|0218R00572 P (YSPaV­‑E2) 23. U1307000950|0218R01608 P (YSPaV­‑E2)
11. U1312041059|0218R01479 P (YSPaV­‑E2) 24. U1318058788|0218R02741 P (YSPaV­‑E2)
12. U1318058154|0218R01776 P (YSPaV­‑E2) 25. U1314047189|0218R01058 P (YSPaV­‑E2)
13. U1315048956|0218R02941 P (YSPaV­‑E2)      

Študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1315048469|0218R01008 P (YUpPV­‑D2) 30. U1315048599|0218R01617 P (YUpPV­‑D2)
2. U1315050444|0218R00097 P (YUpPV­‑D2) 31. U1315048806|0218R01911 P (YUpPV­‑D2)
3. U1315049572|0218R01274 P (YUpPV­‑D2) 32. U1315048569|0218R00357 P (YUpPV­‑D2)
4. U1315050257|0218R00871 P (YUpPV­‑D2) 33. U1315048738|0218R00765 P (YUpPV­‑D2)
5. U1315048362|0218R02582 P (YUpPV­‑D2) 34. U1315048661|0218R01436 P (YUpPV­‑D2)
6. U1315050385|0218R01616 P (YUpPV­‑D2) 35. U1315050229|0218R01278 P (YUpPV­‑D2)
7. U1315049278|0218R01493 P (YUpPV­‑D2) 36. U1315049053|0218R00908 P (YUpPV­‑D2)
8. U1315050242|0218R01417 P (YUpPV­‑D2) 37. U1315049897|0218R00979 P (YUpPV­‑D2)
9. U1315048998|0218R01165 P (YUpPV­‑D2) 38. U1316054440|0218R00491 P (YUpPV­‑D2)
10. U1318057207|0218R00471 P (YUpPV­‑D2) 39. U1314045461|0218R00722 P (YUpPV­‑D2)
11. U1315048788|0218R00944 P (YUpPV­‑D2) 40. U1315049320|0218R00185 P (YUpPV­‑D2)
12. U1315048489|0218R00739 P (YUpPV­‑D2) 41. U1315050250|0218R01086 P (YUpPV­‑D2)
13. U1315048728|0218R01101 P (YUpPV­‑D2) 42. U1315048866|0218R00190 P (YUpPV­‑D2)
14. U1315050084|0218R00565 P (YUpPV­‑D2) 43. U1315048645|0218R00623 P (YUpPV­‑D2)
15. U1315048796|0218R01102 P (YUpPV­‑D2) 44. U1315048666|0218R00992 P (YUpPV­‑D2)
16. U1315049605|0218R00922 P (YUpPV­‑D2) 45. U1315050189|0218R00673 P (YUpPV­‑D2)
17. U1315048602|0218R01618 P (YUpPV­‑D2) 46. U1315048873|0218R01375 P (YUpPV­‑D2)
18. U1315049201|0218R02564 P (YUpPV­‑D2) 47. U1315048751|0218R01235 P (YUpPV­‑D2)
19. U1315048600|0218R00884 P (YUpPV­‑D2) 48. U1315048983|0218R00391 P (YUpPV­‑D2)
20. U1315050974|0218R01619 P (YUpPV­‑D2) 49. U1315048540|0218R00826 P (YUpPV­‑D2)
21. U1315048769|0218R02905 P (YUpPV­‑D2) 50. U1314046519|0218R00214 P (YUpPV­‑D2)
22. U1315048584|0218R00915 P (YUpPV­‑D2) 51. U1315049209|0218R02565 P (YUpPV­‑D2)
23. U1315050122|0218R01390 P (YUpPV­‑D2) 52. U1315048646|0218R01275 P (YUpPV­‑D2)
24. U1314047654|0218R02091 P (YUpPV­‑D2) 53. U1315050212|0218R00980 P (YUpPV­‑D2)
25. U1314046551|0218R02703 P (YUpPV­‑D2) 54. U1313044278|0218R01622 P (YUpPV­‑D2)
26. U1315049580|0218R00919 P (YUpPV­‑D2) 55. U1315048801|0218R00728 P (YUpPV­‑D2)
27. U1315050123|0218R02868 P (YUpPV­‑D2) 56. U1314045070|0218R00191 P (YUpPV­‑D2)
28. U1315050288|0218R01277 P (YUpPV­‑D2) 57. U1315050146|0218R00758 P (YUpPV­‑D2)
29. U1315049376|0218R00419 P (YUpPV­‑D2) 58. U1315048876|0218R00738 P (YUpPV­‑D2)