Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 25. 6. 2018, minulý rok, aktualizované: 26. 6. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Výsledky 1. kola prijímacieho konania na bakalárske štúdium a na AR 2018/2019

Na základe rozhodnutia vedenia PdF a prijímacej komisie boli vydané rozhodnutia o prijatí  alebo neprijatí uchádzačov na bakalárske štúdium na AR 2018/2019 – 1. kolo.

Uverejňujeme anonymné zostavy uchádzačov.

 

Študijný program anglický jazyk a literatúra (denné štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)   Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057395|0218R00650 P (XAJL­‑D1) 28. U1318057589|0218R00846 P (XAJL­‑D1)
2. U1318057692|0218R01004 N 29. U1318058769|0218R02734 N
3. U1318057955|0218R01676 P (XAJL­‑D1) 30. U1315050353|0218R02995 P (XAJL­‑D1)
4. U1318057486|0218R00705 P (XAJL­‑D1) 31. U1318058169|0218R01793 N
5. U1318057353|0218R00495 N 32. U1318058075|0218R01826 N
6. U1318057342|0218R00477 P (XAJL­‑D1) 33. U1318057596|0218R00859 P (XAJL­‑D1)
7. U1315050404|0218R02512 P (XAJL­‑D1) 34. U1318058563|0218R02785 P (XAJL­‑D1)
8. U1314047208|0218R00797 P (XAJL­‑D1) 35. U1318058402|0218R02190 P (XAJL­‑D1)
9. U1318057057|0218R00147 P (XAJL­‑D1) 36. U1317056986|0218R00842 P (XAJL­‑D1)
10. U1318057118|0218R00394 N 37. U1318058764|0218R02690 P (XAJL­‑D1)
11. U1318057235|0218R02003 P (XAJL­‑D1) 38. U1318058671|0218R02548 P (XAJL­‑D1)
12. U1318057588|0218R00844 N 39. U1318057354|0218R00500 P (XAJL­‑D1)
13. U1318058810|0218R02793 P (XAJL­‑D1) 40. U1318057165|0218R00437 P (XAJL­‑D1)
14. U1318058077|0218R01679 N 41. U1318058182|0218R01805 P (XAJL­‑D1)
15. U1318057639|0218R00933 P (XAJL­‑D1) 42. U1318058758|0218R02692 N
16. U1318057402|0218R00578 P (XAJL­‑D1) 43. U1318057490|0218R00712 P (XAJL­‑D1)
17. U1318057369|0218R01051 P (XAJL­‑D1) 44. U1318058382|0218R02087 P (XAJL­‑D1)
18. U1318058371|0218R02124 P (XAJL­‑D1) 45. U1318057191|0218R00258 P (XAJL­‑D1)
19. U1318057281|0218R00369 N 46. U1318058865|0218R02994 P (XAJL­‑D1)
20. U1318058080|0218R01685 N 47. U1318057526|0218R00756 P (XAJL­‑D1)
21. U1318057190|0218R00924 P (XAJL­‑D1) 48. U1318058664|0218R02538 P (XAJL­‑D1)
22. U1318057097|0218R00155 N 49. U1318058081|0218R01686 P (XAJL­‑D1)
23. U1318057073|0218R00113 P (XAJL­‑D1) 50. U1318058479|0218R02494 P (XAJL­‑D1)
24. U1318058689|0218R02575 P (XAJL­‑D1) 51. U1318058076|0218R01677 P (XAJL­‑D1)
25. U1318057583|0218R00901 P (XAJL­‑D1) 52. U1318058263|0218R01919 P (XAJL­‑D1)
26. U1318057150|0218R00218 P (XAJL­‑D1) 53. U1316052443|0218R00816 P (XAJL­‑D1)
27. U1318058482|0218R02235 P (XAJL­‑D1)  

Študijný program anglický jazyk a literatúra – etická výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1317054664|0218R00584 P (XAj­‑Ev­‑D1) 7. U1318057507|0218R00735 N
2. U1318057917|0218R01407 P (XAj­‑Ev­‑D1) 8. U1318057191|0218R00259 P (XAj­‑Ev­‑D1)
3. U1318057185|0218R01712 P (XAj­‑Ev­‑D1) 9. U1315050779|0218R01573 P (XAj­‑Ev­‑D1)
4. U1318057887|0218R01346 P (XAj­‑Ev­‑D1) 10. U1318058834|0218R02822 P (XAj­‑Ev­‑D1)
5. U1318058931|0218R02996 P (XAj­‑Ev­‑D1) 11. U1318057291|0218R00386 P (XAj­‑Ev­‑D1)
6. U1318057165|0218R00226 P (XAj­‑Ev­‑D1)  

Študijný program anglický jazyk a literatúra (externé štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057780|0218R01160 P (XAJL­‑E1) 10. U1316053498|0218R00108 P (XAJL­‑E1)
2. U1316054224|0218R01428 P (XAJL­‑E1) 11. U1318058929|0218R02989 P (XAJL­‑E1)
3. U1318058737|0218R02655 P (XAJL­‑E1) 12. U1315048610|0218R02701 P (XAJL­‑E1)
4. U1318057529|0218R01567 P (XAJL­‑E1) 13. U1318057932|0218R02578 P (XAJL­‑E1)
5. U1318058692|0218R02579 P (XAJL­‑E1) 14. U1317055028|0218R02653 P (XAJL­‑E1)
6. U1318058276|0218R01935 P (XAJL­‑E1) 15. U1318057375|0218R02990 P (XAJL­‑E1)
7. U1318057575|0218R00829 P (XAJL­‑E1) 16. U1316052287|0218R02078 P (XAJL­‑E1)
8. U1318058111|0218R01722 P (XAJL­‑E1) 17. U1318057636|0218R00928 P (XAJL­‑E1)
9. U1318058958|0218R03036 P (XAJL­‑E1) 18. U1314048021|0218R01055 N

Študijný program anglický jazyk a literatúra – história

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318058835|0218R02823 P (XAj­‑His D1) 10. U1318057139|0218R00202 N
2. U1318057436|0218R00629 P (XAj­‑His D1) 11. U1318057302|0218R00408 P (XAj­‑His D1)
3. U1318058243|0218R02047 N 12. U1318057419|0218R00599 N
4. U1318057588|0218R00848 P (XAj­‑His D1) 13. U1318058219|0218R01857 N
5. U1318057097|0218R00156 P (XAj­‑His D1) 14. U1318058728|0218R02642 P (XAj­‑His D1)
6. U1317054549|0218R00469 P (XAj­‑His D1) 15. U1316053498|0218R00106 P (XAj­‑His D1)
7. U1318057590|0218R00847 P (XAj­‑His D1) 16. U1318057864|0218R01320 P (XAj­‑His D1)
8. U1316053468|0218R00776 P (XAj­‑His D1) 17. U1318058100|0218R01717 P (XAj­‑His D1)
9. U1318057750|0218R01116 P (XAj­‑His D1)  

Študijný program anglický jazyk a literatúra – chémia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057367|0218R00512 N 2. U1318057230|0218R00307 P (XAj­‑Ch­‑D1)

Študijný program anglický jazyk a literatúra – informatika

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057353|0218R02098 P (XAj­‑I­‑D1) 6. U1318057560|0218R00810 P (XAj­‑I­‑D1)
2. U1318057516|0218R00854 P (XAj­‑I­‑D1) 7. U1318058434|0218R02337 P (XAj­‑I­‑D1)
3. U1318057129|0218R00186 P (XAj­‑I­‑D1) 8. U1318058017|0218R01663 P (XAj­‑I­‑D1)
4. U1318057263|0218R00347 P (XAj­‑I­‑D1) 9. U1318058790|0218R02760 N
5. U1318057283|0218R00373 N 10. U1318058623|0218R02480 P (XAj­‑I­‑D1)

Študijný program anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyka a literatúra

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057298|0218R00402 P (XAj­‑Nj­‑D1) 5. U1318057902|0218R01376 P (XAj­‑Nj­‑D1)
2. U1318057171|0218R00249 P (XAj­‑Nj­‑D1) 6. U1318057578|0218R00832 N
3. U1318058374|0218R02130 N 7. U1318058816|0218R02794 P (XAj­‑Nj­‑D1)
4. U1318057182|0218R00250 N 8. U1318058099|0218R01716 P (XAj­‑Nj­‑D1)

Študijný program anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1316052230|0218R01813 P (XAj­‑Vu­‑D1) 4. U1317056973|0218R01500 N
2. U1318058392|0218R02466 P (XAj­‑Vu­‑D1) 5. U1318058396|0218R02108 N
3. U1318057476|0218R00693 P (XAj­‑Vu­‑D1)  

Študijný program biológia – etická výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057782|0218R01164 P (XB­‑Ev­‑D1) 4. U1318058541|0218R02339 P (XB­‑Ev­‑D1)
2. U1318057874|0218R01766 N 5. U1318057500|0218R00727 P (XB­‑Ev­‑D1)
3. U1318057407|0218R00570 P (XB­‑Ev­‑D1) 6. U1318057270|0218R01837 P (XB­‑Ev­‑D1)

Študijný program biológia – história

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057640|0218R01022 P (XB­‑His D1) 3. U1318057373|0218R00520 P (XB­‑His D1)
2. U1318058659|0218R02562 P (XB­‑His D1)  

Študijný program biológia – chémia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057804|0218R01324 N 18. U1318057286|0218R00379 P (XB­‑Ch­‑D1)
2. U1318058901|0218R02936 P (XB­‑Ch­‑D1) 19. U1318057505|0218R00733 N
3. U1318057504|0218R00731 P (XB­‑Ch­‑D1) 20. U1318057982|0218R01504 P (XB­‑Ch­‑D1)
4. U1318059053|0218R03160 P (XB­‑Ch­‑D1) 21. U1318057781|0218R01161 P (XB­‑Ch­‑D1)
5. U1318057785|0218R01169 P (XB­‑Ch­‑D1) 22. U1318057089|0218R00171 P (XB­‑Ch­‑D1)
6. U1318057661|0218R00962 P (XB­‑Ch­‑D1) 23. U1318057024|0218R00038 N
7. U1318058139|0218R01750 P (XB­‑Ch­‑D1) 24. U1318057330|0218R00476 P (XB­‑Ch­‑D1)
8. U1318057371|0218R00517 P (XB­‑Ch­‑D1) 25. U1318057925|0218R01414 N
9. U1318057656|0218R01003 P (XB­‑Ch­‑D1) 26. U1318057393|0218R00907 P (XB­‑Ch­‑D1)
10. U1318057321|0218R01491 N 27. U1316054246|0218R01675 P (XB­‑Ch­‑D1)
11. U1318057719|0218R01053 P (XB­‑Ch­‑D1) 28. U1318058044|0218R01620 P (XB­‑Ch­‑D1)
12. U1318057106|0218R00148 P (XB­‑Ch­‑D1) 29. U1318058013|0218R01560 P (XB­‑Ch­‑D1)
13. U1318057450|0218R00653 P (XB­‑Ch­‑D1) 30. U1318058402|0218R02120 P (XB­‑Ch­‑D1)
14. U1318057277|0218R00633 P (XB­‑Ch­‑D1) 31. U1316052017|0218R01154 P (XB­‑Ch­‑D1)
15. U1318057088|0218R00625 P (XB­‑Ch­‑D1) 32. U1318057480|0218R00696 P (XB­‑Ch­‑D1)
16. U1318057975|0218R01497 P (XB­‑Ch­‑D1) 33. U1318057784|0218R01168 P (XB­‑Ch­‑D1)
17. U1317056035|0218R02997 P (XB­‑Ch­‑D1) 34. U1318057729|0218R01082 N

Študijný program biológia – informatika

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318058766|0218R02711 P (XB­‑I­‑D1) 2. U1318058585|0218R02637 N

Študijný program biológia – výtvarné umenie

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057472|0218R00684 P (XB­‑Vu­‑D1) 4. U1318058072|0218R01670 N
2. U1318058793|0218R02757 N 5. U1318057923|0218R01412 N
3. U1318058726|0218R02639 N 6. U1318057737|0218R01094 P (XB­‑Vu­‑D1)

Študijný program informatika – náboženská výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318058857|0218R02857 N 2. U1318058829|0218R02824 P (XI­‑Nv­‑D1)

Študijný program matematika – anglický jazyk a literatúra

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057044|0218R00063 P (XM­‑Aj­‑D1) 4. U1318058903|0218R02938 P (XM­‑Aj­‑D1)
2. U1318058524|0218R02311 P (XM­‑Aj­‑D1) 5. U1318057213|0218R00290 P (XM­‑Aj­‑D1)
3. U1318057473|0218R00685 P (XM­‑Aj­‑D1) 6. U1318057526|0218R00950 P (XM­‑Aj­‑D1)

Študijný program matematika – biológia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057388|0218R00598 P (XM­‑B­‑D1) 3. U1318057455|0218R00657 P (XM­‑B­‑D1)
2. U1318057996|0218R01530 N 4. U1318057974|0218R01495 P (XM­‑B­‑D1)

Študijný program matematika – etická výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057755|0218R01135 P (XM­‑Ev­‑D1) 3. U1318058622|0218R02476 P (XM­‑Ev­‑D1)
2. U1318058122|0218R01732 P (XM­‑Ev­‑D1)  

Študijný program matematika – chémia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057626|0218R00904 P (XM­‑Ch­‑D1) 3. U1318057976|0218R01498 P (XM­‑Ch­‑D1)
2. U1318057385|0218R02629 P (XM­‑Ch­‑D1) 4. U1318057911|0218R01397 P (XM­‑Ch­‑D1)

Študijný program matematika – informatika

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057691|0218R01400 N 7. U1318057694|0218R01013 N
2. U1318057502|0218R00730 P (XM­‑I­‑D1) 8. U1318057331|0218R00496 P (XM­‑I­‑D1)
3. U1318058140|0218R01752 N 9. U1318058773|0218R02708 P (XM­‑I­‑D1)
4. U1318058710|0218R02632 P (XM­‑I­‑D1) 10. U1315051254|0218R01067 P (XM­‑I­‑D1)
5. U1318057579|0218R00834 N 11. U1318057362|0218R00507 P (XM­‑I­‑D1)
6. U1318057179|0218R00268 P (XM­‑I­‑D1)  

Študijný program matematika – náboženská výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057355|0218R00499 P (XM­‑Nv­‑D1) 2. U1318057012|0218R02160 P (XM­‑Nv­‑D1)

Študijný program matematika – výtvarné umenie

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057413|0218R01751 P (XM­‑Vu­‑D1) 3. U1318057635|0218R00929 P (XM­‑Vu­‑D1)
2. U1318057404|0218R01171 P (XM­‑Vu­‑D1)  

Študijný program nemecký jazyka a literatúra – biológia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1316051671|0218R01388 P (XNj­‑B­‑D1) 2. U1318057024|0218R00631 P (XNj­‑B­‑D1)

Študijný program nemecký jazyka a literatúra – etická výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1316052107|0218R01034 P (XNj­‑Ev­‑D1) 3. U1315050661|0218R02159 P (XNj­‑Ev­‑D1)
2. U1318058905|0218R02940 P (XNj­‑Ev­‑D1)  

Študijný program nemecký jazyka a literatúra – história

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057587|0218R00855 P (XNj­‑His­‑D1)

Študijný program nemecký jazyka a literatúra – náboženská výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057501|0218R00729 P (XNj­‑Nv­‑D1) 2. U1318057028|0218R00042 P (XNj­‑Nv­‑D1)

Študijný program náboženská výchova – história

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057506|0218R01782 P (XNv­‑His­‑D1) 3. U1318057499|0218R00856 P (XNv­‑His­‑D1)
2. U1318058398|0218R02112 P (XNv­‑His­‑D1) 4. U1318058829|0218R02821 P (XNv­‑His­‑D1)

Študijný program predškolská a elementárna pedagogika (denné štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318058136|0218R01747 P (XPEP­‑D1) 178. U1318057936|0218R01559 P (XPEP­‑D1)
2. U1318057956|0218R01458 P (XPEP­‑D1) 179. U1316053339|0218R01759 P (XPEP­‑D1)
3. U1318057816|0218R01220 P (XPEP­‑D1) 180. U1316053956|0218R00949 P (XPEP­‑D1)
4. U1318057568|0218R00822 P (XPEP­‑D1) 181. U1318057251|0218R01427 N
5. U1318057197|0218R00452 P (XPEP­‑D1) 182. U1318057958|0218R01461 P (XPEP­‑D1)
6. U1318057145|0218R00216 P (XPEP­‑D1) 183. U1318057366|0218R00511 P (XPEP­‑D1)
7. U1318058168|0218R01790 P (XPEP­‑D1) 184. U1318058985|0218R03066 N
8. U1318057670|0218R00976 P (XPEP­‑D1) 185. U1318057603|0218R00863 P (XPEP­‑D1)
9. U1318057517|0218R00746 P (XPEP­‑D1) 186. U1318057250|0218R00534 N
10. U1318057448|0218R01030 P (XPEP­‑D1) 187. U1316053136|0218R01515 P (XPEP­‑D1)
11. U1318057166|0218R00228 P (XPEP­‑D1) 188. U1318057794|0218R01183 P (XPEP­‑D1)
12. U1318057725|0218R01068 P (XPEP­‑D1) 189. U1316053081|0218R00860 P (XPEP­‑D1)
13. U1318057514|0218R00743 P (XPEP­‑D1) 190. U1316052102|0218R00200 P (XPEP­‑D1)
14. U1318057961|0218R01466 P (XPEP­‑D1) 191. U1318058147|0218R01761 P (XPEP­‑D1)
15. U1318057442|0218R00642 P (XPEP­‑D1) 192. U1318057418|0218R00590 P (XPEP­‑D1)
16. U1318057863|0218R01305 P (XPEP­‑D1) 193. U1316053088|0218R01711 P (XPEP­‑D1)
17. U1318058658|0218R02532 P (XPEP­‑D1) 194. U1318057354|0218R00498 P (XPEP­‑D1)
18. U1318058989|0218R03070 P (XPEP­‑D1) 195. U1318057168|0218R00231 P (XPEP­‑D1)
19. U1318057163|0218R00297 P (XPEP­‑D1) 196. U1318058807|0218R02780 P (XPEP­‑D1)
20. U1318057859|0218R01300 P (XPEP­‑D1) 197. U1318057290|0218R01100 P (XPEP­‑D1)
21. U1318057604|0218R00866 P (XPEP­‑D1) 198. U1318057318|0218R00443 P (XPEP­‑D1)
22. U1318058129|0218R01738 P (XPEP­‑D1) 199. U1318057092|0218R00127 P (XPEP­‑D1)
23. U1318057554|0218R00804 P (XPEP­‑D1) 200. U1316053015|0218R03124 P (XPEP­‑D1)
24. U1318057693|0218R01075 P (XPEP­‑D1) 201. U1318057337|0218R01590 N
25. U1318058032|0218R01591 N 202. U1318059024|0218R03129 P (XPEP­‑D1)
26. U1318058648|0218R02516 N 203. U1318057797|0218R01186 P (XPEP­‑D1)
27. U1318057790|0218R01176 P (XPEP­‑D1) 204. U1318057270|0218R00356 P (XPEP­‑D1)
28. U1318057327|0218R01311 P (XPEP­‑D1) 205. U1318057170|0218R00235 P (XPEP­‑D1)
29. U1318057162|0218R00223 P (XPEP­‑D1) 206. U1317055871|0218R02835 P (XPEP­‑D1)
30. U1318057683|0218R01097 P (XPEP­‑D1) 207. U1318057613|0218R01050 P (XPEP­‑D1)
31. U1318058112|0218R01723 P (XPEP­‑D1) 208. U1318057431|0218R02157 P (XPEP­‑D1)
32. U1318057516|0218R00745 P (XPEP­‑D1) 209. U1318057284|0218R00375 P (XPEP­‑D1)
33. U1317056990|0218R00043 P (XPEP­‑D1) 210. U1318058999|0218R03083 N
34. U1318057783|0218R01181 P (XPEP­‑D1) 211. U1318058152|0218R01767 P (XPEP­‑D1)
35. U1318057115|0218R00176 P (XPEP­‑D1) 212. U1318057638|0218R00932 P (XPEP­‑D1)
36. U1318058418|0218R03137 P (XPEP­‑D1) 213. U1318057637|0218R00930 P (XPEP­‑D1)
37. U1318057543|0218R01949 N 214. U1318057379|0218R00532 P (XPEP­‑D1)
38. U1318057180|0218R00243 P (XPEP­‑D1) 215. U1318059030|0218R03135 N
39. U1318057793|0218R01182 P (XPEP­‑D1) 216. U1315050157|0218R01706 P (XPEP­‑D1)
40. U1318057316|0218R01196 P (XPEP­‑D1) 217. U1318057433|0218R00749 P (XPEP­‑D1)
41. U1318057957|0218R01460 P (XPEP­‑D1) 218. U1318058317|0218R01981 P (XPEP­‑D1)
42. U1318057699|0218R01015 P (XPEP­‑D1) 219. U1318057021|0218R00039 P (XPEP­‑D1)
43. U1318057629|0218R00903 P (XPEP­‑D1) 220. U1316052434|0218R01713 P (XPEP­‑D1)
44. U1318057666|0218R00970 P (XPEP­‑D1) 221. U1318058143|0218R01755 N
45. U1318057963|0218R01469 P (XPEP­‑D1) 222. U1318057987|0218R01552 P (XPEP­‑D1)
46. U1318059022|0218R03125 P (XPEP­‑D1) 223. U1318057934|0218R01429 P (XPEP­‑D1)
47. U1318057571|0218R00824 P (XPEP­‑D1) 224. U1318059025|0218R03130 P (XPEP­‑D1)
48. U1318057249|0218R00336 P (XPEP­‑D1) 225. U1318058142|0218R01779 P (XPEP­‑D1)
49. U1318057475|0218R01118 P (XPEP­‑D1) 226. U1318057415|0218R00632 P (XPEP­‑D1)
50. U1318057880|0218R01341 P (XPEP­‑D1) 227. U1318059012|0218R03114 P (XPEP­‑D1)
51. U1318057019|0218R00030 P (XPEP­‑D1) 228. U1318058133|0218R01743 P (XPEP­‑D1)
52. U1318058097|0218R01705 P (XPEP­‑D1) 229. U1318058209|0218R01871 P (XPEP­‑D1)
53. U1318057186|0218R00254 P (XPEP­‑D1) 230. U1318057260|0218R01839 P (XPEP­‑D1)
54. U1318058113|0218R01724 N 231. U1318057233|0218R00310 P (XPEP­‑D1)
55. U1318057190|0218R01012 N 232. U1318058175|0218R01796 P (XPEP­‑D1)
56. U1318059019|0218R03120 P (XPEP­‑D1) 233. U1318057508|0218R00736 P (XPEP­‑D1)
57. U1318057938|0218R01557 P (XPEP­‑D1) 234. U1318058990|0218R03071 P (XPEP­‑D1)
58. U1318057848|0218R01297 P (XPEP­‑D1) 235. U1318058734|0218R02657 P (XPEP­‑D1)
59. U1316052275|0218R01881 P (XPEP­‑D1) 236. U1318057216|0218R00293 P (XPEP­‑D1)
60. U1318057563|0218R00814 P (XPEP­‑D1) 237. U1318057065|0218R00100 P (XPEP­‑D1)
61. U1318057416|0218R00586 P (XPEP­‑D1) 238. U1318057351|0218R00488 P (XPEP­‑D1)
62. U1318057595|0218R00931 P (XPEP­‑D1) 239. U1318057721|0218R01057 P (XPEP­‑D1)
63. U1318058316|0218R02171 N 240. U1318057437|0218R00637 P (XPEP­‑D1)
64. U1318057344|0218R00480 P (XPEP­‑D1) 241. U1318058375|0218R02077 P (XPEP­‑D1)
65. U1316053146|0218R00681 P (XPEP­‑D1) 242. U1318058760|0218R02776 P (XPEP­‑D1)
66. U1318057687|0218R01006 N 243. U1318057556|0218R00801 P (XPEP­‑D1)
67. U1318058667|0218R02543 P (XPEP­‑D1) 244. U1318058991|0218R03072 P (XPEP­‑D1)
68. U1318057000|0218R00028 P (XPEP­‑D1) 245. U1318057087|0218R00120 P (XPEP­‑D1)
69. U1318057668|0218R00973 P (XPEP­‑D1) 246. U1318058579|0218R02385 P (XPEP­‑D1)
70. U1318058149|0218R01763 P (XPEP­‑D1) 247. U1318058092|0218R01741 P (XPEP­‑D1)
71. U1318057664|0218R00965 P (XPEP­‑D1) 248. U1316052059|0218R01778 P (XPEP­‑D1)
72. U1318057766|0218R01138 P (XPEP­‑D1) 249. U1318057736|0218R01096 P (XPEP­‑D1)
73. U1318057792|0218R01180 N 250. U1318057123|0218R00172 P (XPEP­‑D1)
74. U1318057959|0218R01463 P (XPEP­‑D1) 251. U1317056113|0218R02534 P (XPEP­‑D1)
75. U1318057663|0218R00966 P (XPEP­‑D1) 252. U1318057491|0218R00713 P (XPEP­‑D1)
76. U1318057325|0218R00458 P (XPEP­‑D1) 253. U1318057606|0218R00868 P (XPEP­‑D1)
77. U1318057362|0218R00510 P (XPEP­‑D1) 254. U1318058537|0218R02325 P (XPEP­‑D1)
78. U1318057512|0218R00741 P (XPEP­‑D1) 255. U1318058415|0218R02137 P (XPEP­‑D1)
79. U1318058170|0218R01791 P (XPEP­‑D1) 256. U1318057724|0218R01064 P (XPEP­‑D1)
80. U1318058028|0218R01582 P (XPEP­‑D1) 257. U1318058717|0218R02684 P (XPEP­‑D1)
81. U1318057730|0218R01076 P (XPEP­‑D1) 258. U1318057485|0218R01172 P (XPEP­‑D1)
82. U1318058132|0218R01742 N 259. U1318059023|0218R03127 P (XPEP­‑D1)
83. U1316053502|0218R01700 P (XPEP­‑D1) 260. U1318057870|0218R01342 P (XPEP­‑D1)
84. U1318058474|0218R02220 P (XPEP­‑D1) 261. U1318057309|0218R00864 P (XPEP­‑D1)
85. U1318057109|0218R00154 P (XPEP­‑D1) 262. U1318057884|0218R01368 P (XPEP­‑D1)
86. U1318057791|0218R01179 P (XPEP­‑D1) 263. U1318057771|0218R01146 P (XPEP­‑D1)
87. U1318057758|0218R01129 P (XPEP­‑D1) 264. U1318058030|0218R01586 P (XPEP­‑D1)
88. U1318058151|0218R01765 P (XPEP­‑D1) 265. U1318058322|0218R01983 P (XPEP­‑D1)
89. U1318057965|0218R01471 P (XPEP­‑D1) 266. U1318057101|0218R00862 P (XPEP­‑D1)
90. U1318057427|0218R00610 P (XPEP­‑D1) 267. U1318057647|0218R00943 P (XPEP­‑D1)
91. U1318057967|0218R01473 N 268. U1318057851|0218R01289 P (XPEP­‑D1)
92. U1318057729|0218R01073 P (XPEP­‑D1) 269. U1318059011|0218R03112 P (XPEP­‑D1)
93. U1318057828|0218R01267 P (XPEP­‑D1) 270. U1318058409|0218R02129 N
94. U1318057515|0218R00744 P (XPEP­‑D1) 271. U1318058406|0218R02126 N
95. U1318058993|0218R03076 N 272. U1318057518|0218R00748 P (XPEP­‑D1)
96. U1313042536|0218R01707 P (XPEP­‑D1) 273. U1318058655|0218R02525 P (XPEP­‑D1)
97. U1318057385|0218R00543 N 274. U1318057513|0218R00987 P (XPEP­‑D1)
98. U1318057536|0218R00914 N 275. U1318058988|0218R03069 P (XPEP­‑D1)
99. U1318057011|0218R00034 N 276. U1318058222|0218R01860 P (XPEP­‑D1)
100. U1318057988|0218R03128 P (XPEP­‑D1) 277. U1318057772|0218R01516 P (XPEP­‑D1)
101. U1318057453|0218R01325 P (XPEP­‑D1) 278. U1318057700|0218R01014 N
102. U1318058665|0218R02536 N 279. U1318057940|0218R01438 P (XPEP­‑D1)
103. U1318059001|0218R03086 P (XPEP­‑D1) 280. U1318057299|0218R00405 N
104. U1318058244|0218R01887 P (XPEP­‑D1) 281. U1318058394|0218R02106 P (XPEP­‑D1)
105. U1318057323|0218R00450 P (XPEP­‑D1) 282. U1318058135|0218R01746 P (XPEP­‑D1)
106. U1318057574|0218R00827 P (XPEP­‑D1) 283. U1318057015|0218R00174 P (XPEP­‑D1)
107. U1318057860|0218R01301 P (XPEP­‑D1) 284. U1318057686|0218R01327 N
108. U1318058286|0218R01946 P (XPEP­‑D1) 285. U1318057122|0218R00173 N
109. U1318057522|0218R01205 P (XPEP­‑D1) 286. U1318058422|0218R02148 N
110. U1318058048|0218R01781 P (XPEP­‑D1) 287. U1318058511|0218R02290 N
111. U1318057417|0218R01584 P (XPEP­‑D1) 288. U1318059016|0218R03118 N
112. U1318057755|0218R01134 P (XPEP­‑D1) 289. U1318058033|0218R01592 N
113. U1318057112|0218R00161 N 290. U1318058885|0218R02910 N
114. U1318057733|0218R01085 P (XPEP­‑D1) 291. U1318058109|0218R01719 N
115. U1317056164|0218R01525 P (XPEP­‑D1) 292. U1317056331|0218R01703 N
116. U1318057314|0218R00442 P (XPEP­‑D1) 293. U1318057063|0218R00087 N
117. U1318057389|0218R00546 P (XPEP­‑D1) 294. U1317055998|0218R03064 N
118. U1318058803|0218R02774 P (XPEP­‑D1) 295. U1318057869|0218R01321 N
119. U1318057717|0218R01048 P (XPEP­‑D1) 296. U1318056995|0218R00383 N
120. U1318057799|0218R01208 P (XPEP­‑D1) 297. U1318057133|0218R00192 N
121. U1318058172|0218R01908 P (XPEP­‑D1) 298. U1318057922|0218R01456 N
122. U1318058130|0218R01739 P (XPEP­‑D1) 299. U1318057600|0218R00917 N
123. U1318057669|0218R00974 P (XPEP­‑D1) 300. U1318057586|0218R00839 N
124. U1318057765|0218R01136 P (XPEP­‑D1) 301. U1318058719|0218R02623 N
125. U1318058029|0218R01583 P (XPEP­‑D1) 302. U1318057929|0218R01440 N
126. U1318058538|0218R02328 P (XPEP­‑D1) 303. U1318057830|0218R01240 N
127. U1318057827|0218R01234 N 304. U1318057104|0218R00149 N
128. U1318057608|0218R00870 P (XPEP­‑D1) 305. U1318057814|0218R01214 N
129. U1318058014|0218R02852 P (XPEP­‑D1) 306. U1318057857|0218R01295 N
130. U1317054898|0218R00051 P (XPEP­‑D1) 307. U1318057835|0218R01496 N
131. U1318057537|0218R00771 P (XPEP­‑D1) 308. U1318057944|0218R01448 N
132. U1318058472|0218R02213 P (XPEP­‑D1) 309. U1318057402|0218R00577 N
133. U1318058221|0218R01859 N 310. U1318058430|0218R02155 N
134. U1318057377|0218R00581 P (XPEP­‑D1) 311. U1318058577|0218R02492 N
135. U1318057364|0218R00766 P (XPEP­‑D1) 312. U1318058709|0218R02616 N
136. U1318057728|0218R01072 P (XPEP­‑D1) 313. U1318058562|0218R02436 N
137. U1318057321|0218R01298 N 314. U1317056460|0218R00493 N
138. U1317056690|0218R01848 P (XPEP­‑D1) 315. U1318057184|0218R00251 N
139. U1318058611|0218R03073 P (XPEP­‑D1) 316. U1318057329|0218R00459 N
140. U1318059020|0218R03121 P (XPEP­‑D1) 317. U1318057778|0218R01178 N
141. U1318058134|0218R01745 N 318. U1318057802|0218R01200 N
142. U1318057349|0218R00484 P (XPEP­‑D1) 319. U1318058581|0218R02389 N
143. U1318057252|0218R00337 P (XPEP­‑D1) 320. U1318058141|0218R01753 N
144. U1318057770|0218R01147 P (XPEP­‑D1) 321. U1318058984|0218R03065 N
145. U1316051658|0218R00899 P (XPEP­‑D1) 322. U1318058448|0218R02464 N
146. U1318057023|0218R00129 P (XPEP­‑D1) 323. U1318058516|0218R02297 N
147. U1318057423|0218R00601 P (XPEP­‑D1) 324. U1318057528|0218R01104 N
148. U1318057899|0218R01367 P (XPEP­‑D1) 325. U1318057689|0218R01001 N
149. U1318057688|0218R00999 P (XPEP­‑D1) 326. U1318057454|0218R00656 N
150. U1318058114|0218R01725 P (XPEP­‑D1) 327. U1318057256|0218R00341 N
151. U1318057815|0218R01215 P (XPEP­‑D1) 328. U1318059021|0218R03123 N
152. U1318057871|0218R01437 P (XPEP­‑D1) 329. U1318058220|0218R02477 N
153. U1317054969|0218R01710 P (XPEP­‑D1) 330. U1318057856|0218R01293 N
154. U1318058131|0218R01740 P (XPEP­‑D1) 331. U1317055341|0218R01709 N
155. U1318058208|0218R01843 P (XPEP­‑D1) 332. U1318058681|0218R02590 N
156. U1318057169|0218R00234 P (XPEP­‑D1) 333. U1318058804|0218R03126 N
157. U1318057067|0218R00088 P (XPEP­‑D1) 334. U1318059013|0218R03115 N
158. U1318057862|0218R01304 N 335. U1318057570|0218R00823 N
159. U1318057029|0218R00283 P (XPEP­‑D1) 336. U1318057928|0218R01423 N
160. U1316054477|0218R00067 P (XPEP­‑D1) 337. U1318057836|0218R01251 N
161. U1317055984|0218R01303 P (XPEP­‑D1) 338. U1318057601|0218R00918 N
162. U1318058987|0218R03068 P (XPEP­‑D1) 339. U1318058128|0218R01737 N
163. U1317055943|0218R01708 P (XPEP­‑D1) 340. U1318057984|0218R01585 N
164. U1318059014|0218R03116 P (XPEP­‑D1) 341. U1318058171|0218R01792 N
165. U1318058148|0218R01762 P (XPEP­‑D1) 342. U1318058675|0218R02551 N
166. U1318057549|0218R01065 N 343. U1318058986|0218R03067 N
167. U1318058997|0218R03081 P (XPEP­‑D1) 344. U1318058666|0218R02541 N
168. U1318057365|0218R00509 P (XPEP­‑D1) 345. U1318058008|0218R03122 N
169. U1318057966|0218R01472 P (XPEP­‑D1) 346. U1318057861|0218R01302 N
170. U1318057390|0218R00544 P (XPEP­‑D1) 347. U1318058715|0218R02621 N
171. U1318058110|0218R01721 P (XPEP­‑D1) 348. U1318058580|0218R02386 N
172. U1318058090|0218R01744 P (XPEP­‑D1) 349. U1318058031|0218R01588 N
173. U1318057020|0218R00093 P (XPEP­‑D1) 350. U1318058352|0218R03119 N
174. U1318057030|0218R00045 P (XPEP­‑D1) 351. U1318058146|0218R01757 N
175. U1318058533|0218R02321 P (XPEP­‑D1) 352. U1318058508|0218R03075 N
176. U1318057763|0218R01130 P (XPEP­‑D1) 353. U1318059032|0218R03138 N
177. U1318057951|0218R01450 P (XPEP­‑D1) 354. U1318058181|0218R01804 N

Študijný program predškolská a elementárna pedagogika (externé štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057313|0218R00434 P (XPEP­‑E1) 48. U1317056747|0218R01049 P (XPEP­‑E1)
2. U1318057143|0218R00205 P (XPEP­‑E1) 49. U1318058625|0218R02482 P (XPEP­‑E1)
3. U1318057859|0218R01570 N 50. U1318058863|0218R02866 P (XPEP­‑E1)
4. U1308017334|0218R00857 P (XPEP­‑E1) 51. U1318058641|0218R02507 P (XPEP­‑E1)
5. U1315050347|0218R01529 P (XPEP­‑E1) 52. U1318057232|0218R00309 P (XPEP­‑E1)
6. U1317056688|0218R00107 P (XPEP­‑E1) 53. U1314047559|0218R02826 P (XPEP­‑E1)
7. U1312039979|0218R02302 P (XPEP­‑E1) 54. U1318058191|0218R01824 N
8. U1308008892|0218R02427 P (XPEP­‑E1) 55. U1315049456|0218R00785 P (XPEP­‑E1)
9. U1316052897|0218R01628 P (XPEP­‑E1) 56. U1318058190|0218R01817 P (XPEP­‑E1)
10. U1318058428|0218R02153 P (XPEP­‑E1) 57. U1318059076|0218R03201 P (XPEP­‑E1)
11. U1316053502|0218R01822 P (XPEP­‑E1) 58. U1313043544|0218R03027 P (XPEP­‑E1)
12. U1308014702|0218R00813 P (XPEP­‑E1) 59. U1318058745|0218R02663 P (XPEP­‑E1)
13. U1316051542|0218R00526 P (XPEP­‑E1) 60. U1318058951|0218R03023 P (XPEP­‑E1)
14. U1308011712|0218R01696 P (XPEP­‑E1) 61. U1310030930|0218R03024 P (XPEP­‑E1)
15. U1318057878|0218R01338 P (XPEP­‑E1) 62. U1318058357|0218R02051 P (XPEP­‑E1)
16. U1316051524|0218R01385 P (XPEP­‑E1) 63. U1315051321|0218R00799 P (XPEP­‑E1)
17. U1318057358|0218R00505 P (XPEP­‑E1) 64. U1316052437|0218R01370 P (XPEP­‑E1)
18. U1316053646|0218R01631 P (XPEP­‑E1) 65. U1316052901|0218R01820 P (XPEP­‑E1)
19. U1318057077|0218R00195 P (XPEP­‑E1) 66. U1313041780|0218R02495 P (XPEP­‑E1)
20. U1316053143|0218R03021 P (XPEP­‑E1) 67. U1318057888|0218R01349 P (XPEP­‑E1)
21. U1318058036|0218R02016 P (XPEP­‑E1) 68. U1316051613|0218R00784 P (XPEP­‑E1)
22. U1318057871|0218R01439 N 69. U1318058189|0218R01815 P (XPEP­‑E1)
23. U1318057320|0218R00446 P (XPEP­‑E1) 70. U1318058714|0218R02620 P (XPEP­‑E1)
24. U1318058197|0218R01833 P (XPEP­‑E1) 71. U1318058544|0218R02341 P (XPEP­‑E1)
25. U1318057597|0218R00858 P (XPEP­‑E1) 72. U1318058379|0218R02084 P (XPEP­‑E1)
26. U1318058358|0218R02058 P (XPEP­‑E1) 73. U1313041438|0218R00709 P (XPEP­‑E1)
27. U1316053339|0218R01821 P (XPEP­‑E1) 74. U1318058952|0218R03025 P (XPEP­‑E1)
28. U1313042890|0218R03026 P (XPEP­‑E1) 75. U1318058950|0218R03022 P (XPEP­‑E1)
29. U1318058600|0218R02475 P (XPEP­‑E1) 76. U1316054290|0218R01629 P (XPEP­‑E1)
30. U1318057865|0218R01310 P (XPEP­‑E1) 77. U1318057256|0218R00343 P (XPEP­‑E1)
31. U1317056954|0218R00024 P (XPEP­‑E1) 78. U1315050716|0218R03183 P (XPEP­‑E1)
32. U1318057307|0218R00424 P (XPEP­‑E1) 79. U1318058194|0218R01828 P (XPEP­‑E1)
33. U1316052102|0218R00201 P (XPEP­‑E1) 80. U1316053651|0218R02843 P (XPEP­‑E1)
34. U1318057875|0218R01329 P (XPEP­‑E1) 81. U1318058192|0218R01825 P (XPEP­‑E1)
35. U1318057821|0218R01467 P (XPEP­‑E1) 82. U1313044159|0218R01831 P (XPEP­‑E1)
36. U1318058748|0218R02666 P (XPEP­‑E1) 83. U1317055341|0218R01823 P (XPEP­‑E1)
37. U1316052104|0218R02234 P (XPEP­‑E1) 84. U1316053966|0218R02825 P (XPEP­‑E1)
38. U1316052626|0218R01818 P (XPEP­‑E1) 85. U1318058765|0218R02693 P (XPEP­‑E1)
39. U1318058716|0218R02622 P (XPEP­‑E1) 86. U1311032848|0218R00769 P (XPEP­‑E1)
40. U1316052492|0218R00761 P (XPEP­‑E1) 87. U1317056245|0218R03203 P (XPEP­‑E1)
41. U1316052551|0218R01630 P (XPEP­‑E1) 88. U1318057014|0218R00019 P (XPEP­‑E1)
42. U1318058047|0218R01634 P (XPEP­‑E1) 89. U1318058196|0218R01830 P (XPEP­‑E1)
43. U1318057237|0218R00323 P (XPEP­‑E1) 90. U1318057867|0218R01322 P (XPEP­‑E1)
44. U1318057432|0218R00620 P (XPEP­‑E1) 91. U1318057005|0218R00845 P (XPEP­‑E1)
45. U1318058195|0218R01829 P (XPEP­‑E1) 92. U1318057392|0218R00548 P (XPEP­‑E1)
46. U1316051939|0218R01513 P (XPEP­‑E1) 93. U1313044611|0218R00315 P (XPEP­‑E1)
47. U1318057421|0218R02299 P (XPEP­‑E1)  

Študijný program slovenský jazyka a literatúra – anglický jazyk a literatúra

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057322|0218R00447 P (XSj­‑Aj­‑D1) 17. U1318057439|0218R00636 P (XSj­‑Aj­‑D1)
2. U1318057068|0218R00089 P (XSj­‑Aj­‑D1) 18. U1318058075|0218R01674 N
3. U1318058423|0218R02147 N 19. U1318058388|0218R02100 N
4. U1318058150|0218R01764 P (XSj­‑Aj­‑D1) 20. U1318057730|0218R01173 P (XSj­‑Aj­‑D1)
5. U1318058137|0218R01748 P (XSj­‑Aj­‑D1) 21. U1318057406|0218R00710 P (XSj­‑Aj­‑D1)
6. U1318057353|0218R00497 N 22. U1318058650|0218R02518 P (XSj­‑Aj­‑D1)
7. U1318057278|0218R00485 P (XSj­‑Aj­‑D1) 23. U1318057818|0218R01228 P (XSj­‑Aj­‑D1)
8. U1318058591|0218R02424 P (XSj­‑Aj­‑D1) 24. U1318057350|0218R00486 P (XSj­‑Aj­‑D1)
9. U1318057832|0218R01244 P (XSj­‑Aj­‑D1) 25. U1318057533|0218R01600 N
10. U1318057081|0218R00116 P (XSj­‑Aj­‑D1) 26. U1318058175|0218R01803 N
11. U1318057659|0218R00961 N 27. U1318058904|0218R02939 P (XSj­‑Aj­‑D1)
12. U1318057338|0218R00525 P (XSj­‑Aj­‑D1) 28. U1318058713|0218R02754 P (XSj­‑Aj­‑D1)
13. U1318058452|0218R02185 P (XSj­‑Aj­‑D1) 29. U1318057776|0218R01224 P (XSj­‑Aj­‑D1)
14. U1318057324|0218R00451 P (XSj­‑Aj­‑D1) 30. U1318058684|0218R02567 P (XSj­‑Aj­‑D1)
15. U1318057588|0218R01487 P (XSj­‑Aj­‑D1) 31. U1318057702|0218R01019 P (XSj­‑Aj­‑D1)
16. U1318057783|0218R01167 P (XSj­‑Aj­‑D1)  

Študijný program slovenský jazyka a literatúra – biológia

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057016|0218R00026 P (XSj­‑B­‑D1) 20. U1318057072|0218R00181 P (XSj­‑B­‑D1)
2. U1318057218|0218R00295 P (XSj­‑B­‑D1) 21. U1318057393|0218R00551 P (XSj­‑B­‑D1)
3. U1318057426|0218R00609 P (XSj­‑B­‑D1) 22. U1318057352|0218R00501 P (XSj­‑B­‑D1)
4. U1318057033|0218R00047 N 23. U1318057557|0218R00802 P (XSj­‑B­‑D1)
5. U1318057158|0218R00221 P (XSj­‑B­‑D1) 24. U1318057429|0218R00614 P (XSj­‑B­‑D1)
6. U1317056969|0218R00052 N 25. U1318057916|0218R01405 N
7. U1318057657|0218R00958 N 26. U1318058462|0218R02545 P (XSj­‑B­‑D1)
8. U1318057116|0218R00164 P (XSj­‑B­‑D1) 27. U1318057420|0218R00596 N
9. U1318057789|0218R01174 P (XSj­‑B­‑D1) 28. U1318058490|0218R02253 P (XSj­‑B­‑D1)
10. U1318057618|0218R00898 P (XSj­‑B­‑D1) 29. U1318058489|0218R02248 P (XSj­‑B­‑D1)
11. U1318057319|0218R00921 P (XSj­‑B­‑D1) 30. U1318058409|0218R02127 P (XSj­‑B­‑D1)
12. U1318057246|0218R00332 P (XSj­‑B­‑D1) 31. U1318058406|0218R02123 P (XSj­‑B­‑D1)
13. U1318057834|0218R01246 N 32. U1318058432|0218R02161 P (XSj­‑B­‑D1)
14. U1318058805|0218R02777 P (XSj­‑B­‑D1) 33. U1318057224|0218R00349 P (XSj­‑B­‑D1)
15. U1317055183|0218R01143 P (XSj­‑B­‑D1) 34. U1318057585|0218R00838 N
16. U1318058153|0218R01768 P (XSj­‑B­‑D1) 35. U1318057901|0218R01374 P (XSj­‑B­‑D1)
17. U1318057020|0218R00094 P (XSj­‑B­‑D1) 36. U1317054742|0218R01188 P (XSj­‑B­‑D1)
18. U1318057604|0218R00956 N 37. U1318058913|0218R02955 N
19. U1318058539|0218R02330 N  

Študijný program slovenský jazyka a literatúra – etická výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057555|0218R00806 N 9. U1318058145|0218R01758 N
2. U1318057654|0218R00955 N 10. U1317055062|0218R02566 P (XSj­‑Ev­‑D1)
3. U1318057623|0218R02218 P (XSj­‑Ev­‑D1) 11. U1318058211|0218R01846 N
4. U1318058142|0218R01754 N 12. U1318057311|0218R00433 P (XSj­‑Ev­‑D1)
5. U1318058676|0218R02552 P (XSj­‑Ev­‑D1) 13. U1318058474|0218R02222 P (XSj­‑Ev­‑D1)
6. U1317055650|0218R00957 P (XSj­‑Ev­‑D1) 14. U1318057910|0218R01406 N
7. U1318057224|0218R00314 P (XSj­‑Ev­‑D1) 15. U1318058376|0218R02079 P (XSj­‑Ev­‑D1)
8. U1316053565|0218R02656 P (XSj­‑Ev­‑D1)  

Študijný program slovenský jazyka a literatúra – história

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057347|0218R00481 P (XSj­‑His D1) 15. U1318057072|0218R00183 P (XSj­‑His D1)
2. U1318058687|0218R02572 N 16. U1318057236|0218R00313 P (XSj­‑His D1)
3. U1318057227|0218R00948 P (XSj­‑His D1) 17. U1318057487|0218R00900 P (XSj­‑His D1)
4. U1318057850|0218R01276 P (XSj­‑His D1) 18. U1318058525|0218R02314 P (XSj­‑His D1)
5. U1318058673|0218R02559 N 19. U1318057930|0218R01422 P (XSj­‑His D1)
6. U1318058369|0218R02533 P (XSj­‑His D1) 20. U1318058550|0218R02360 P (XSj­‑His D1)
7. U1318057503|0218R00732 P (XSj­‑His D1) 21. U1318058045|0218R01623 P (XSj­‑His D1)
8. U1318057341|0218R02499 P (XSj­‑His D1) 22. U1318057569|0218R00821 P (XSj­‑His D1)
9. U1318057832|0218R01248 P (XSj­‑His D1) 23. U1318058468|0218R02208 P (XSj­‑His D1)
10. U1318057731|0218R01078 P (XSj­‑His D1) 24. U1318057567|0218R00817 N
11. U1318058138|0218R01749 P (XSj­‑His D1) 25. U1318058490|0218R02251 N
12. U1318057941|0218R01579 N 26. U1318058686|0218R02569 N
13. U1318058650|0218R02521 P (XSj­‑His D1) 27. U1318058653|0218R02522 P (XSj­‑His D1)
14. U1318057523|0218R00754 P (XSj­‑His D1) 28. U1318058932|0218R03001 N

Študijný program slovenský jazyka a literatúra – informatika

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057038|0218R00054 P (XSj­‑I­‑D1) 4. U1318058478|0218R02237 P (XSj­‑I­‑D1)
2. U1318057031|0218R00125 P (XSj­‑I­‑D1) 5. U1318057605|0218R00867 P (XSj­‑I­‑D1)
3. U1318058273|0218R02338 P (XSj­‑I­‑D1) 6. U1318058521|0218R02308 P (XSj­‑I­‑D1)

Študijný program slovenský jazyka a literatúra – náboženská výchova

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318058071|0218R01669 P (XSj­‑Nv­‑D1) 2. U1318058007|0218R02942 P (XSj­‑Nv­‑D1)

Študijný program slovenský jazyka a literatúra – výtvarné umenie

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318058073|0218R01671 N 7. U1318058910|0218R02948 P (XSj­‑Vu­‑D1)
2. U1318058000|0218R01537 N 8. U1318057756|0218R01114 P (XSj­‑Vu­‑D1)
3. U1318057786|0218R01170 P (XSj­‑Vu­‑D1) 9. U1318057953|0218R01760 N
4. U1318058168|0218R02935 N 10. U1318057408|0218R00569 P (XSj­‑Vu­‑D1)
5. U1318058144|0218R01756 P (XSj­‑Vu­‑D1) 11. U1318057509|0218R00747 N
6. U1318058383|0218R02119 P (XSj­‑Vu­‑D1)  

Študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (denné štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318057609|0218R00878 N 27. U1318057778|0218R01156 N
2. U1318058027|0218R01581 P (XSPaV­‑D1) 28. U1318058700|0218R02597 P (XSPaV­‑D1)
3. U1318057706|0218R01080 N 29. U1318058092|0218R01701 P (XSPaV­‑D1)
4. U1318057416|0218R00589 N 30. U1318058767|0218R02694 N
5. U1318058775|0218R02887 P (XSPaV­‑D1) 31. U1318057984|0218R01506 P (XSPaV­‑D1)
6. U1318057303|0218R00410 P (XSPaV­‑D1) 32. U1318057409|0218R00574 P (XSPaV­‑D1)
7. U1318057103|0218R02611 P (XSPaV­‑D1) 33. U1318057915|0218R01419 P (XSPaV­‑D1)
8. U1318057337|0218R00616 P (XSPaV­‑D1) 34. U1318058873|0218R02891 N
9. U1318057127|0218R00412 P (XSPaV­‑D1) 35. U1317056331|0218R00697 P (XSPaV­‑D1)
10. U1318058090|0218R01698 N 36. U1318057898|0218R01394 P (XSPaV­‑D1)
11. U1318057638|0218R02327 N 37. U1318057564|0218R00811 P (XSPaV­‑D1)
12. U1318057848|0218R01271 N 38. U1318058895|0218R02922 N
13. U1318057713|0218R01037 N 39. U1318058922|0218R02979 N
14. U1317055650|0218R00964 P (XSPaV­‑D1) 40. U1318058018|0218R01647 P (XSPaV­‑D1)
15. U1318057894|0218R01358 P (XSPaV­‑D1) 41. U1318058094|0218R01702 P (XSPaV­‑D1)
16. U1318058096|0218R01704 P (XSPaV­‑D1) 42. U1317056592|0218R01270 P (XSPaV­‑D1)
17. U1318058565|0218R02909 P (XSPaV­‑D1) 43. U1318057849|0218R01272 P (XSPaV­‑D1)
18. U1318057554|0218R00805 N 44. U1318057799|0218R01201 N
19. U1318056995|0218R00382 P (XSPaV­‑D1) 45. U1318057810|0218R01211 P (XSPaV­‑D1)
20. U1318058621|0218R02719 N 46. U1318057648|0218R00942 P (XSPaV­‑D1)
21. U1318057538|0218R00774 P (XSPaV­‑D1) 47. U1318058091|0218R01699 P (XSPaV­‑D1)
22. U1317055008|0218R00168 P (XSPaV­‑D1) 48. U1318058089|0218R01697 P (XSPaV­‑D1)
23. U1318058902|0218R02937 P (XSPaV­‑D1) 49. U1318058265|0218R01922 P (XSPaV­‑D1)
24. U1318057042|0218R00607 P (XSPaV­‑D1) 50. U1318058522|0218R02714 P (XSPaV­‑D1)
25. U1318057610|0218R00896 P (XSPaV­‑D1) 51. U1318057225|0218R00304 P (XSPaV­‑D1)
26. U1318057983|0218R01505 P (XSPaV­‑D1) 52. U1318057565|0218R01217 P (XSPaV­‑D1)

Študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (externé štúdium)

Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK) Č. Reg. č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1313041498|0218R01726 P (XSPaV­‑E1) 6. U1318057538|0218R00772 P (XSPaV­‑E1)
2. U1318057307|0218R00423 P (XSPaV­‑E1) 7. U1316051675|0218R02182 P (XSPaV­‑E1)
3. U1318058379|0218R02083 P (XSPaV­‑E1) 8. U1318058522|0218R02723 P (XSPaV­‑E1)
4. U1318057890|0218R01814 P (XSPaV­‑E1) 9. U1318058747|0218R02665 P (XSPaV­‑E1)
5. U1318058451|0218R02192 P (XSPaV­‑E1) 10. U1318058115|0218R01727 N