© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Kontinuálne vzdelávanie 
pedagogických a odborných zamestnancov

Inkluzívna pedagogika v teórii a praxi pedagogických a odborných zamestnancov Číslo rozhodnutia o akreditácii…čítať viac »

Program kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov Názov programu: Výskumne ladená koncepcia…čítať viac »

Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov Názov programu: Šírenie výskumne ladenej koncepcie…čítať viac »

16. 2. 2017, tento rok

Pred prvou atestáciou Pred druhou atestáciou Názov vzdelávacieho programu prípravné atestačné vzdelávanie…čítať viac »

1. 8. 2013, pred štyrmi rokmi, aktualizované: 12. 1. 2016, minulý rok

Účelom atestácií je overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu…čítať viac »