Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Kontinuálne vzdelávanie 
pedagogických a odborných zamestnancov

Inkluzívna pedagogika v teórii a praxi pedagogických a odborných zamestnancov Číslo rozhodnutia o akreditácii…čítať viac »

Program kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov Názov programu: Výskumne ladená koncepcia…čítať viac »

Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov Názov programu: Šírenie výskumne ladenej koncepcie…čítať viac »

16. 2. 2017, minulý rok, aktualizované: 10. 4. 2018, tento rok

Pred prvou atestáciou Pred druhou atestáciou Názov vzdelávacieho programu prípravné atestačné vzdelávanie…čítať viac »

1. 8. 2013, pred piatimi rokmi, aktualizované: 12. 1. 2016, predminulý rok

Účelom atestácií je overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu…čítať viac »