Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 3. 7. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o zápisoch do 1. ročníka Bc. štúdia

Dňa 30. 7. 2018 sa uskutoční zápis do 2. kola prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia a dodatočný zápis z 1. kola prijímacieho konania podľa rozpisu o 9:00 hod.

 

Miestnosť Študijný program Študijná referentka
1P1, 1. poschodie učiteľstvo v kombinácii Ing. Cepková
2P1, 2. poschodie PEP, SPV a AVU p. Vyskočová
3P1, 3. poschodie AJaL, externé štúdium Mgr. Šantavá
  Vedúca študijného oddelenia