Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 3. 7. 2018, predminulý týždeň

Dňa 30. 7. 2018 sa uskutoční zápis do 2. kola prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia a dodatočný zápis z 1. kola prijímacieho konania podľa rozpisu o 9:00 hod.

 

Miestnosť Študijný program Študijná referentka
1P1, 1. poschodie učiteľstvo v kombinácii Ing. Cepková
2P1, 2. poschodie PEP, SPV a AVU p. Vyskočová
3P1, 3. poschodie AJaL, externé štúdium Mgr. Šantavá
  Vedúca študijného oddelenia