© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 9. 11. 2015, predminulý rok

Zaujímaš sa o vzdelávanie a starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia? Prihlás sa na novoakreditovaný študijný program…

Pedagogická fakulta v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave získala akreditáciu na nový študijný program

obrázokobrázok

vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci

(denné a externé štúdium)

Študijný program je kombináciu študijných odborov predškolská a elementárna pedagogika a verejné zdravotníctvo a realizuje sa na Pedagogickej fakulte a Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Viac informácií o študijnom programe a uplatnení absolventa nájdeš tu.

Údaje k prihláške a podmienky prijatia nájdeš tu
 

obrázokobrázok