Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 9. 11. 2015, pred štyrmi rokmi

Zaujímaš sa o vzdelávanie a starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia? Prihlás sa na novoakreditovaný študijný program…

Pedagogická fakulta v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave získala akreditáciu na nový študijný program

obrázokobrázok

vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci

(denné a externé štúdium)

Študijný program je kombináciu študijných odborov predškolská a elementárna pedagogika a verejné zdravotníctvo a realizuje sa na Pedagogickej fakulte a Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Viac informácií o študijnom programe a uplatnení absolventa nájdeš tu.

Údaje k prihláške a podmienky prijatia nájdeš tu
 

obrázokobrázok