© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 26. 4. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Zoznam študijných poradcov

Študijný program Študijný poradca
animácia výtvarného umenia Mgr. et. Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
pedagogika výtvarného umenia Mgr. et. Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
predškolská a elementárna pedagogika Mgr. Michaela Minárechová, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – bakalárske štúdium Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD.
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – magisterské štúdium Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – bakalárske štúdium PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – magisterské štúdium PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Mgr. Hana Vančová, PhD.
učiteľstvo biológie v kombinácii Ing. Viera Peterková, PhD.
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii Mgr. et. Mgr. Anna Sádovská, PhD.
učiteľstvo chémie v kombinácii – bakalárske štúdium doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
učiteľstvo chémie v kombinácii – magisterské štúdium doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
učiteľstvo informatiky v kombinácii PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo matematiky v kombinácii PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii Mgr. Tomáš Godiš, PhD.
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami