© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Študijné oddelenie

Pracovník Pracovná pozícia Miestnosť Klapka E‑mail
Ing. Ľubica Cepková vedúca študijného oddelenia 330 525 adresa elektronickej pošty
Margita Chovancová štipendiá, rigorózne skúšky, 
doktorandské skúšky
330 525 adresa elektronickej pošty
Mgr. Viera Krajčovičová študijná referentka 331 b 580 adresa elektronickej pošty
Mgr. Pavlína Šantavá študijná referentka 331 b 570 adresa elektronickej pošty
Mária Vyskočová študijná referentka 331 a 526 adresa elektronickej pošty

Stránkové hodiny na študijnom oddelení sú v pondelok – piatok od 9:00 do 11:00.

V dňoch 22. 6. 2017 a 11. 7. 2017 bude študijné oddelenie PdF zatvorené.

 

Rozdelenie študentov podľa ročníkov, stupňa, formy štúdia a podľa študijných programov.