© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Rozvrhy hodín sú na Pedagogickej fakulte zostavované pevne pre každý študijný program, to znamená, že aj pre každú kombináciu odborov UAP. V rozvrhoch hodín sú používané nasledujúce skratky:

SPV sociálna pedagogika a vychovávateľstvo PEP predškolská a elementárna pedagogika
AVU animácia výtvarného umenia PVU pedagogika výtvarného umenia
UPV učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  
   
A anglický jazyk I informatika
B biológia M matematika
C chémia N náboženská výchova
D nemecký jazyk S slovenský jazyk
E etická výchova V výtvarná výchova
Príklady: 1MI znamená prvý ročník bakalárskeho štúdia v programe matematika – informatika,
4SA znamená prvý ročník magisterského štúdia v programe slovenský jazyk – anglický jazyk.

V rozvrhoch hodín sú uvedené len skratky predmetov. Ak si nie ste istí názvami predmetov, môžete si ich skúsiť nájsť pomocou vyhľadávania vo verejnej časti portálu MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (na zabezpečenie informovanosti býva pre študentov prvého ročníka prvého stupňa štúdia (Bc.) každoročne organizované školenie k používaniu informačných systémov – rozpis bude včas uverejnený v informáciách pre študentov). Vo formulári je potrebné zvoliť všetky údaje zodpovedajúce vášmu študijnému programu a odoslať webový formulár tlačidlom ➞  Odošli.

Miestnosti sú v rozvrhoch hodín tiež označované skratkami. Miestnosti A029, A102, A124, A127, A208, A209 nie sú v budove PdF TU, ale v budove na Hollého ulici 8 (v budove ZUŠ vedľa budov rektorátu univerzity a fakulty zdravotníctva). Všetky miestnosti, ktoré sú priamo v budove PdF TU majú relatívne logické značenie:

  • poschodie + typ + poradové číslo.
Príklady: 2P1 – druhé poschodie, prednášková miestnosť, prvá;
4T2 – štvrté poschodie, technické laboratórium, druhé…
(Označenia nájdete, samozrejme, aj priamo na dverách učební.)
  • Aula je na prízemí budovy PdF TU.