© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 9. 2014, pred tromi rokmi, aktualizované: 7. 9. 2016, minulý rok

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199
SWIFT: SUBASKBX
Suma: 2 € za 1 predmet
VS: identifikačné číslo študenta 
(10­‑miestne číslo vo formáte 13xxxxxxxx)
ŠS: 20021
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko/uznanie predmetov

Platbu realizujte bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou‼).

 

Termín na uznanie predmetov pre akademický rok 2016/2017 je do 30. 9. 2016.

Doklad o platbe priložte k výpisu z predchádzajúceho štúdia.

Potrebné tlačivá sú v sekcii Študent » Dokumenty.