© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Vážení študenti končiacich ročníkov, odporúčame Vám včas si prekontrolovať počet kreditov, ktoré získate počas celej doby Vášho štúdia, vrátane úspešného absolvovania letného semestra posledného akademického roka, nakoľko na úspešné ukončenie štúdia je potrebné dosiahnuť minimálne 180 kreditov v bakalárskom študijnom programe a 120 kreditov v magisterskom študijnom programe!

Zároveň upozorňujeme na povinnosť dodržať minimálny počet kreditov za povinne voliteľné predmety jednotlivých študijných programov…

 

V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte, prosím, študijného poradcu, prodekanku pre študijné záležitosti alebo vedúcu študijného oddelenia.