Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Zoznam skratiek

AR akademický rok   P povinný (predmet)   V výberový (predmet)
LS letný semester   PV povinne­‑voliteľný (predmet)   ŠS štátna skúška
ZS zimný semester   TZVaV teoretické základy výchovy a vzdelávania   ŠP študijný program
BP bakalárska práca   DP diplomová práca   OŠP odporúčaný študijný plán

 

Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
3. 9. – 18. 9. 2015 potvrdenia o návšteve školy     zápis PhD. študentov na AR 2015/16
14. 9. – 18. 9. 2015   info týždeň, školenie novoprijatých študentov    
18. 9. 2015   imatrikulácie 1. ročník Bc. denné štúdium    
21. 9. – 12. 12. 2015 výučba      
16. 9. – 23. 9. 2015   možnosť doplniť/vymazať PV a V predmet v systéme MAIS možnosť doplniť/vymazať PV a V predmet v systéme MAIS  
22. 10. 2015 Veni Sancte      
26. 10. – 29. 10. 2015     promócie (opravný termín ŠS august)  
30. 10. 2015     vypísanie tém na diplomové práce pre študentov končiacich v AR 2016/17  
30. 11. 2015     študent končiaci v AR 2016/17 sa prihlási na tému diplomovej práce v MAIS  
7. 12. – 12. 12. 2015   zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS zadať termíny skúšok za ZS v systéme MAIS  
14. 12. 2015   príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2015/16 príprava podkladov na rozvrh na LS AR 2015/16  
21. 12. 2015 – 6. 1. 2016 Vianočné prázdniny      
14. 12. 2015 – 6. 2. 2016 skúškové obdobie      

Podrobný kalendár niektorých udalostí

Deň Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
pondelok 14. 9. 2015        
utorok 15. 9. 2015 sviatok      
streda 16. 9. 2015   ŠS riadny termín – TZVaV    
štvrtok 17. 9. 2015   ŠS riadny termín – TZVaV    
piatok 18. 9. 2015   ŠS riadny termín – TZVaV    
sobota 19. 9. 2015        
Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
8. 2. 2016 zápis po prerušení      
8. 2. – 7. 5. 2016 výučba      
8. 2. – 23. 4. 2016   výučba 3. ročníka Bc. štúdia    
8. 2. – 15. 4. 2016     výučba 2. ročníka Mgr. Štúdia  
31. 3. 2016 prihlášky na štúdium Bc., Mgr. na AR 2016/2017 vypísanie tém na Bc. práce študentov končiacich v AR 2016/2017    
23. 3. – 29. 3. 2016 veľkonočné prázdniny      
31. 3. 2016   študent končiaci v AR 2016/2017 sa prihlási sa na tému Bc. práce v MAIS    
31. 3. 2016       vypísanie tém dizertačných prác
4. 4. – 11. 4. 2016 príprava OŠP, PV, V predmetov na AR 2016/2017      
15. 4. 2016     odovzdanie diplomovej práce + 2× (euroobal s CD, licenčná zmluva, analytický list, test originality), prihlášky na obhajobu diplomovej práce a ŠS (z obidvoch predmetov alebo jednoodborové štúdium)  
15. 4. 2016     odovzdanie semestrálneho projektu B  
25. 4. 2016 – 13. 5. 2016   skúškové obdobie pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS    
18. 4. 2016 – 30. 4. 2016     skúškové obdobie pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia + zápis hodnotení v systéme MAIS  
22. 4. 2016   odovzdanie bakalárskej práce + 2× (euroobal s CD, licenčná zmluva, analytický list, test originality), prihlášky na obhajobu bakalárskej práce a ŠS (z obidvoch predmetov alebo jednoodborové štúdium)    
25. 4. – 30. 4. 2016   zadať termíny skúšok v systéme MAIS na LS zadať termíny skúšok v systéme MAIS na LS  
18. 4. – 22. 4. 2016 vypísanie PV, V predmetov pre študentov      
2. 5. – 6. 5. 2016 predzápis P, PV a V predmetov      
9. 5. 2016 – 13. 5. 2016   1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2015/2016 v systéme MAIS 1. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2015/2016 v systéme MAIS  
6. 5. 2016 Te Deum      
9. 5. – 30. 6. 2016 skúškové obdobie      
11. 5. 2016       odovzdanie prihlášky na dizertačnú skúšku + dizertačný projekt, odovzdanie žiadosti na obhajobu dizertačnej práce + dizertačná práca

Podrobný kalendár niektorých udalostí

Deň Dátum Všeobecné informácie Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium
sobota 23. 4. 2016   talentové prijímacie skúšky – VV (3S1, 4S1, 5P1, AT), AVU (1P1, 2P1, 3P1, 4P1, 5P1, AT)    
Štátne skúšky – podrobný rozpis miestností je zverejnený nižšie
pondelok 16. 5. 2016     ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet  
utorok 17. 5. 2016     ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet  
streda 18. 5. 2016     ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet, PVU  
štvrtok 19. 5. 2016     ŠS riadny termín – obhajoby, PVU, SPV, denné  
piatok 20. 5. 2016     ŠS riadny termín – obhajoby, SPV, UPV, denné  
sobota 21. 5. 2016        
nedeľa 22. 5. 2016
pondelok 23. 5. 2016   ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet    
utorok 24. 5. 2016   ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet    
streda 25. 5. 2016   ŠS riadny termín – obhajoby, 1. predmet, AVU    
štvrtok 26. 5. 2016   ŠS z fyziky pre Bc. aj Mgr. štúdium ŠS riadny termín – obhajoby, UPV, SPV, denné  
piatok 27. 5. 2016     ŠS riadny termín – obhajoby, UPV, SPV, externé  
sobota 28. 5. 2016        
nedeľa 29. 5. 2016
pondelok 30. 5. 2016     ŠS riadny termín – 2. predmet denné, obhajoby, UPV, SPV, externé  
utorok 31. 5. 2016     ŠS riadny termín – 2. predmet, obhajoby SPV externé  
streda 1. 6. 2016     ŠS riadny termín – 2. predmet  
štvrtok 2. 6. 2016     ŠS riadny termín – 2. predmet  
piatok 3. 6. 2016   ŠS riadny termín – obhajoby PEP, externé ŠS riadny termín – 2. predmet  
sobota 4. 6. 2016        
nedeľa 5. 6. 2016
pondelok 6. 6. 2016   ŠS riadny termín – obhajoby PEP, SPV, externé ŠS riadny termín – 2. predmet  
utorok 7. 6. 2016   ŠS riadny termín – obhajoby PEP, SPV, externé    
streda 8. 6. 2016   ŠS riadny termín – obhajoby PEP, SPV, externé    
štvrtok 9. 6. 2016   ŠS riadny termín – 2. predmet    
piatok 10. 6. 2016   ŠS riadny termín – 2. predmet, obhajoby, PEP, AVU    
sobota 11. 6. 2016        
nedeľa 12. 6. 2016        
pondelok 13. 6. 2016   ŠS riadny termín – 2. predmet, obhajoby, SPV, PEP    
utorok 14. 6. 2016   ŠS riadny termín – 2. predmet, obhajoby, SPV, PEP, UPPCHP    
streda 15. 6. 2016   ŠS riadny termín – 2. predmet, obhajoby, PEP    
štvrtok 16. 6. 2016        
piatok 17. 6. 2016        
sobota 18. 6. 2016        
nedeľa 19. 6. 2016
pondelok 20. 6. 2016        
utorok 21. 6. 2016        
streda 22. 6. 2016       prijímacie konanie na PhD. študijné programy
štvrtok 23. 6. 2016     promócie dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce
piatok 24. 6. 2016     promócie dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce
štvrtok – štvrtok 23. 6. 2016 – 30. 6. 2016   2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2016/2017 v systéme MAIS 2. kolo výberu P, PV a V predmetov na AR 2016/2017 v systéme MAIS  
štvrtok 30. 6. 2016   podanie prihlášky na opravnú ŠS – augustový termín, TZVaV aj riadny termín podanie prihlášky na opravnú ŠS – augustový termín, TZVaV aj riadny termín  
štvrtok 30. 6. 2016   podanie prihlášky na ŠS zo TZVaV (študenti 2. ročníka Bc. UAP) ŠS bude 12. 9. – 16. 9. 2016    
štvrtok 30. 6. 2016   príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2016/2017 príprava podkladov na rozvrh na ZS AR 2016/2017 dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce
streda – štvrtok 6. 7. 2016 – 7. 7. 2016   Bc. promócie    
pondelok 11. 7. 2016        
utorok 12. 7. 2016 zápis 1. ročníka Bc. štúdia      
streda 13. 7. 2016 zápis 1. ročníka Bc. štúdia      
štvrtok 14. 7. 2016        
piatok 15. 7. 2016        
pondelok 25. 7. 2016 zápis 1. ročníka Mgr. štúdia      
utorok 26. 7. 2016 zápis 1. ročníka Mgr. štúdia      
  
letné prázdniny 
 
pondelok 15. 8. 2016   ŠS – 1. opravný termín UAP, riadny termín TZVaV ŠS – 1. opravný termín UAP, riadny termín TZVaV obhajoby dizertačných prác
utorok 16. 8. 2016   ŠS – 1. opravný termín UAP, riadny termín TZVaV ŠS – 1. opravný termín UAP, riadny termín TZVaV obhajoby dizertačných prác
streda 17. 8. 2016   ŠS – 1. opravný termín jednoodborové, riadny termín TZVaV ŠS – 1. opravný termín jednoodborové, riadny termín TZVaV obhajoby dizertačných prác
štvrtok 18. 8. 2016   ŠS – 1. opravný termín jednoodborové, riadny termín TZVaV ŠS – 1. opravný termín jednoodborové, riadny termín TZVaV obhajoby dizertačných prác
piatok 19. 8. 2016   ŠS – 1. opravný termín externí, riadny termín TZVaV ŠS – 1. opravný termín externí, riadny termín TZVaV obhajoby dizertačných prác

Rozpis miestností ŠS pre jednotlivé študijné (pol)programy

Legenda
1. stupeň štúdia (Bc.) denná forma štúdia    
externá forma štúdia    
2. stupeň štúdia (Mgr.) denná forma štúdia    
externá forma štúdia    

 

Deň Dátum 1P1 2P1 3P1 4P1 5P1 AT
pondelok 16. 5. 2016 B Ch M Sj I VV
utorok 17. 5. 2016 B Nv Aj Sj Ev  
streda 18. 5. 2016   Nj UPV UPV Ev PVU
štvrtok 19. 5. 2016     SPV UPV SPV PVU
piatok 20. 5. 2016     SPV UPV SPV  
sobota 21. 5. 2016            
nedeľa 22. 5. 2016
pondelok 23. 5. 2016 B AJ M Sj Ev  
utorok 24. 5. 2016 B Nj Aj Sj Ev VV
streda 25. 5. 2016 CH I Aj Sj Nv AVU
štvrtok 26. 5. 2016     SPV UPV SPV F lab.
piatok 27. 5. 2016       UPV SPV  
sobota 28. 5. 2016            
nedeľa 29. 5. 2016
pondelok 30. 5. 2016 B Ch SPV UPV SPV VV
utorok 31. 5. 2016 SPV SPV UPV Sj I PVU
streda 1. 6. 2016 B Nv Aj Sj Ev  
štvrtok 2. 6. 2016   M Aj Nj Ev F lab.
piatok 3. 6. 2016 PEP          
sobota 4. 6. 2016            
nedeľa 5. 6. 2016
pondelok 6. 6. 2016   PEP SPV PEP SPV  
utorok 7. 6. 2016       PEP PEP  
streda 8. 6. 2016       PEP PEP  
štvrtok 9. 6. 2016 PEP Nj Aj Sj Ev VV
piatok 10. 6. 2016 B PEP Aj Sj Ev AVU
sobota 11. 6. 2016            
nedeľa 12. 6. 2016
pondelok 13. 6. 2016 B PEP SPV PEP SPV  
utorok 14. 6. 2016 CH PEP M PEP SPV F lab.
streda 15. 6. 2016 PEP PEP I   Nv  
Zobraziť pomocou Kalendára Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ikonaiCal kalendár 
(Viac informácií o iCal…)

 

Ďalšie zdroje: Rámcové časové harmonogramy štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)