© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Obidva údaje nájdete v systéme MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) po prihlásení sa – na obrazovke Osobné nastavenia. Na nasledujúcom obrázku je zvýraznený údaj číslo štúdia (číslo študenta sa nachádza nad ním):

obrázok

Číslo študenta je verejný identifikátor študenta v systéme a číslo štúdia vyjadruje jeho prepojenie s konkrétnym študijným programom. Uvedenie čísla štúdia môže byť požadované napríklad na rôznych dokumentoch súvisiacich s konkrétnym štúdiom v študijnom programe (žiadosti, vyhlásenia…).