Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 3. 2020, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Odovzdávanie záverečných prác

Milí študenti končiacich ročníkov dennej a externej formy Bc. a Mgr. štúdia,

oznamujeme Vám, že v akademickom roku 2019/2020 sa bakalárske a diplomové práce budú odovzdávať podľa schváleného harmonogramu na prislúchajúce sekretariáty katedier, ktoré garantovali vypracovávanie práce.

17. 4. 2020 Magisterské štúdium – denná aj externá forma odovzdať 
1 ks vytlačenej diplomovej práce zviazanej min. hrebeňovou väzbou 2 ks euroobal s CD s nahratou konečnou verziou práce s označením názvu a mena študenta v tenkom priesvitnom obale, 
zmena v dôsledku ochranných opatrení zavedených proti šíreniu koronavírusu (práca aj podklady sa odovzdávajú elektronicky), 
2 ks podpísaný analytický list, 
1 ks podpísaná licenčná zmluva, 
1 ks test originality – iba časť po „Plain text dokumentu na kontrolu“.
24. 4. 2020 Bakalárske štúdium – denná aj externá forma odovzdať 
1 ks vytlačenej bakalárskej práce zviazanej min. hrebeňovou väzbou 2 ks euroobal s CD s nahratou konečnou verziou práce s označením názvu a mena študenta v tenkom priesvitnom obale, 
zmena v dôsledku ochranných opatrení zavedených proti šíreniu koronavírusu (práca aj podklady sa odovzdávajú elektronicky), 
2 ks podpísaný analytický list, 
1 ks podpísaná licenčná zmluva, 
1 ks test originality – iba časť po „Plain text dokumentu na kontrolu“.

Upozorňujeme, že kontrola originality práce môže trvať až tri dni, preto odporúčame, aby ste práce do systému EZP nahralidostatočnom predstihu (aspoň štyri alebo viac dní vopred).

 

Titulný list záverečnej práce musí obsahovať názov študijného odboru (číslo sa neuvádza). Na našej fakulte máme pre všetky študijné programy, ktoré končia v tomto akademickom roku jeden názov odboru: učiteľstvo a pedagogické vedy.

 

Prihlášky na obhajobu diplomovej, resp. bakalárskej práce a prihlášky na štátne skúšky sa odovzdávajú na študijné oddelenie na 2. poschodí PdF TU v Trnave.
Magisterské štúdium do 17. 4. 2020 Mgr. Krajčovičová č. dv. 331 b.
Bakalárske štúdium do 24. 4. 2020 p. Vyskočová, Šantavá a Cepková č. dv. 331 b a 330.
Rozdelenie študentov podľa ročníkov, stupňa, formy štúdia a podľa študijných programov.