Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 10. 2019, minulý rok

Absolventi Bc. a Mgr. štúdia za AR 2018/2019, ktorí absolvovali štátne skúšky v auguste 2019, si môžu prebrať diplomy na študijnom oddelení počas stránkových hodín od 9:00 do 11:00 hod.

Absolvent, ktorý si nemôže diplom prevziať osobne, musí dať poverenej osobe úradne overené splnomocnenie.

  Vedúca študijného oddelenia