Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 9. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Termín slávnostných promócií absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia za AR 2018/2019

Pazmaneum TU v Trnave (budova FZaSP), Univerzitné námestie 1, Trnava

Dátum Nácvik Promócie Stupeň štúdia Študijný program
14. 10. 2019 10:00 11:00 bakalárske všetky ŠP
14. 10. 2019 10:00 11:00 magisterské všetky ŠP

Účasť na promóciách je pre prihlásených absolventov povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku.

V prípade, že sa absolvent nedostaví na nácvik v stanovenom čase, nebude na promóciu zaradený.

Dodatočné prihlasovanie absolventov už nie je povolené.

Počet hostí je obmedzený na najviac päť hostí na jedného absolventa.

Na nácviku a promóciách je vyžadované spoločenské oblečenie.