Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 24. 6. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Termíny zápisov do 1. ročníka magisterského štúdia do AR 2019/2020

Priemyselná ul. 4 v Trnave

dátum miestnosť zápis forma štúdia študijný program referent
26. 6. 2019 2P1 10:00 denná SPV Chovancová
28. 6. 2019 aula   8:30 denná UPV Krajčovičová
externá UPV
28. 6. 2019 aula 10:00 denná kombinácie UAP a AjaL
denná PVU
externá AjaL
28. 6. 2019 aula 11:30 denná predškolská pedagogika
externá predškolská pedagogika
externá SPV

Účasť na zápise je povinná!

Poverená osoba na zápis uchádzačom musí mať úradne overené splnomocnenie.

Absolventi Bc. štúdia v AR 2018/2019 si prinesú na zápis potvrdenie o ukončení štúdia.