Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 6. 2019, minulý rok, aktualizované: 12. 6. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o konaní promócií absolventov Bc. štúdia

Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2018/2019, ktorí ukončili štúdium v júni 2019, že na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa slávnostné promócie budú konať dňa 9. 7. 2019 10. 7. 2019 v aule Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, Paulínska 16, Trnava.

Počet hostí je neobmedzený.

Účasť alebo neúčasť na promócii je potrebné potvrdiť e‑mailom do 20. 6. 2019:

adresa elektronickej pošty externé štúdium a kombinácie anglického jazyka s Ev, Ch, I, Nj, Vu a jednoodborové AjL a SPV denného štúdia
adresa elektronickej pošty ostatné kombinácie učiteľstva akademických predmetov
adresa elektronickej pošty denné štúdium PEP, AVU a VZRS

Presný rozpis a čas budú stanovené podľa počtu prihlásených absolventov Bc. štúdia.

Rozpis bude zverejnený na webovej stránke dňa 26. 6. 2019.

Pre prihlásených absolventov (e‑mailom) budú promócie záväzné a neprihlásení absolventi sa po termíne 20. 6. 2019 nemôžu spätne prihlásiť a byť promovaní.

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii, sa budú vydávať na PdF od 10. 7. 2019 11. 7. 2019 v čase úradných hodín od 9.00 do 11.00 hod.

  Vedúca študijného oddelenia