Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 18. 3. 2019, minulý rok, aktualizované: 27. 3. 2019, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Odovzdávanie záverečných prác

Milí študenti končiacich ročníkov dennej a externej formy Bc. a Mgr. štúdia,

oznamujeme Vám, že v akademickom roku 2018/2019 sa bakalárske a diplomové práce budú odovzdávať podľa schváleného harmonogramu na prislúchajúce sekretariáty katedier, ktoré garantovali vypracovávanie práce.

12. 4. 2019 Magisterské štúdium – denná aj externá forma odovzdať 
1 ks vytlačenej diplomovej práce zviazanej min. hrebeňovou väzbou 2 ks euroobal s CD s nahratou konečnou verziou práce s označením názvu a mena študenta v tenkom priesvitnom obale, 
2 ks podpísaný analytický list, 
1 ks podpísaná licenčná zmluva, 
1 ks test originality.
24. 4. 2019 Bakalárske štúdium – denná aj externá forma odovzdať 
1 ks vytlačenej bakalárskej práce zviazanej min. hrebeňovou väzbou 2 ks euroobal s CD s nahratou konečnou verziou práce s označením názvu a mena študenta v tenkom priesvitnom obale, 
2 ks podpísaný analytický list, 
1 ks podpísaná licenčná zmluva, 
1 ks test originality.

Upozorňujeme, že kontrola originality práce môže trvať až tri dni, preto odporúčame, aby ste práce do systému EZP nahrali nahrali v dostatočnom predstihu (aspoň štyri alebo viac dní vopred).

Prihlášky na obhajobu diplomovej resp. bakalárskej práce a prihlášky na štátne skúšky sa odovzdávajú na študijné oddelenie na 2. poschodí PdF TU v Trnave.

Mgr. štúdium do 12. 4. 2019 denné a externé Mgr. Krajčovičová č. dv. 331 b
  SPV denné p. Chovancová č. dv. 330
Bc. štúdium do 24. 4. 2019 PEP, AVU, VZRS denné p. Vyskočová č. dv. 331 b
  VZRS, SPV, PEP externé Mgr. Šantavá č. dv. 331 b
  SPV denné, Aj a kombinácie: Aj – Ev, 
Aj – Ch, Aj – I, Aj – Vu, Aj – Nj
Mgr. Šantavá
  ostatné kombinácie Ing. Cepková č. dv. 330

 

Titulný list záverečnej práce musí obsahovať číslo študijného odboru vo forme prvého štvorčíslia kódu (určuje to vyhláška Štatistického úradu).

študijný odbor kód
predškolská a elementárna pedagogika (PEP, VZRS, UPV, PP) 7536
pedagogika (SPV) 7501
učiteľstvo akademických predmetov (učiteľstvá v kombinácii a AJaL) 7656
učiteľstvo umelecko­‑výchovných a výchovných predmetov (AVU, PVU) 7658