Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 7. 2. 2019, minulý týždeň

Pazmaneum TU v Trnave (budova FZaSP), Univerzitné námestie 1, Trnava

absolventi – január 2019

 

dátum nácvik promócie stupeň štúdia forma štúdia študijný program
7. 3. 2019 8:00 9:00 1. a 2. 
(Bc. + Mgr.)
externá PEP, SPV
denná UPV
7. 3. 2019 10:00 11:00 2. (Mgr.) externá UPV
7. 3. 2019 12:00 13:00 2. (Mgr.) externá predškolská pedagogika

 

Neúčasť na promócii je potrebné nahlásiť e‑mailom na adresu: adresa elektronickej pošty.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku. V prípade, 
že sa absolvent v stanovenom čase nedostaví, nebude na promóciu zaradený.

Z dôvodu vyššieho počtu prihlásených absolventov je počet 
hostí obmedzený na najviac štyroch hostí na jedného absolventa.

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie.

Absolventi, ktorí sa promócie nezúčastnia, si môžu 
diplomy prevziať od 8. 3. 2019 od 9:00 do 11:00 hod.