Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 17. 9. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o konaní promócií

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia za akademický rok 2017/2018, ktorí ukončili štúdium v auguste 2018 – na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa promócie budú konať dňa 25. 10. 2018 v aule Pazmaneum, Univerzitné nám. č. 1, na Fakulte zdravotníctva a sociálnych vecí TU v Trnave.

Počet hostí je obmedzený, bude spresnený podľa počtu prihlásených absolventov.

Účasť alebo neúčasť na promócii je potrebné potvrdiť na nižšie uvedené e‑mailové adresy do 25. 9. 2018.

 

adresa elektronickej pošty ostatné kombinácie učiteľstva akademických predmetov (okrem Aj – Ev, Aj – Ch, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vu, M – Aj). 
adresa elektronickej pošty externé štúdium SPV, PEP, kombinácie anglického jazyka s Ev, Ch, I, Nj, Vu, M. 
adresa elektronickej pošty denné štúdium SPV, PEP, AVU. 
adresa elektronickej pošty magisterské štúdium (okrem Mgr. SPV dennej formy). 
adresa elektronickej pošty magisterské štúdium SPV denná forma.

 

Presný rozpis a čas bude stanovený podľa prihláseného počtu absolventov Bc. a Mgr. štúdia.

Rozpis bude zverejnený na webovej stránke dňa 5. 10. 2018.

Pre prihlásených absolventov (prostredníctvom e‑mailu) budú promócie záväzné a neprihlásení absolventi sa po termíne 30. 9. 2018 nemôžu spätne prihlásiť a byť promovaní.

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii, sa budú vydávať na PdF od 26. 10. 2018 v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod.

  Vedúca študijného oddelenia