Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 11. 9. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam pre 1. ročníky PdF

 

Dňa 20. 9. 2018 (štvrtok) sa budú v aule Pedagogickej fakulty, Priemyselná 4 konať imatrikulácie študentov študijných programov bakalárskeho stupňa denného štúdia.

 

Harmonogram

Dátum: štvrtok 20. 9. 2018 
Nácvik: 8:00 
Imatrikulácie: 9:00 
Študijné programy: AJL, SPV, AVU

 

Dátum: štvrtok 20. 9. 2018 
Nácvik: 10:00 
Imatrikulácie: 11:00 
Študijné programy: Sj – B, Sj – Ev, Sj – Aj, Sj – Nv, Sj – I, Sj – Vu, Sj – His, B – Ev, B – His, B – Vu, M – Aj, M – B, M –Ch, M – Ev, M – I, M – Nv, M – Vu

 

Dátum: štvrtok 20. 9. 2018 
Nácvik: 12:00 
Imatrikulácie: 13:00 
Študijné programy: Aj – CH, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Ev, Aj – Vu, Aj – His, B – Ch, časť PEP písmená A až K

 

Dátum: štvrtok 20. 9. 2018 
Nácvik: 14:00 
Imatrikulácie: 15:00 
Študijné programy: PEP písmená L až Ž

 

Nácvik a účasť je povinná. Neúčasť musí byť ospravedlnená. V tento deň nevydávame potvrdenia a preukazy. Na nácviku a imatrikuláciách musí byť spoločenské oblečenie.

 

  Vedúca študijného oddelenia