Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 28. 8. 2018, minulý rok

Dňa 3. 9. 2018 sa bude konať o 9:00 hod. v aule PdF zápis do 1. ročníka magisterského štúdia v dennej a externej forme.

Na zápis si prineste doklady podľa pozvánky.

Pozvánka na zápis

Miesto konania: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 
Priemyselná, 918 43 Trnava.

Zápis do 1. roka štúdia sa uskutoční dňa 3. 9. 2018 o 9:00 hod. v aule (na prízemí PdF)

Na zápis si prineste:

  • Občiansky preukaz.
  • 1 ks fotografie (rozmer 3,5 × 4,5 cm) na evidenčný list.
  • 1 ks fotografie (rozmer 3,5 × 4,5 cm) ak študent nemá vybavený preukaz študenta na TU.
  • Lepidlo.
  • Študenti, ktorí majú vybavený študentský preukaz, musia priniesť doklad o zaplatení prolongačnej známky.
  • Žiadosť o ubytovanie – tlačivo a pokyny na vyplnenie žiadosti sa nachádzajú na https://www.​truni.​sk/​dokumenty­‑formulare otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – formuláre v časti formuláre – ikonaformulár č. 1 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). V prípade záujmu o ubytovanie je potrebné priniesť na zápis vyplnenú žiadosť spolu s potvrdením o vzdialenosti. (Iba denní študenti.)
  • Žiadosť o zhotovenie preukazu – žiadosť o zhotovenie preukazu študenta TU nájdete na https://www.​truni.​sk/​tlaciva­‑formulare­‑na­‑stiahnutie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – vyplnenú ikonažiadosť o zhotovenie preukazu študenta otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) a kópiu dokladu o zaplatení poplatku za jeho vydanie je potrebné priniesť na zápis. Platobné údaje sa nachádzajú na žiadosti. (Iba študenti z inej vysokej školy.)
  • Čestné vyhlásenie – vyplnené tlačivo čestného vyhlásenia prineste na zápis do 1. roka štúdia. Tlačivo sa nachádza na webovej stránke Trnavskej univerzity v časti študent – žiadosti a vyhlásenia – https://www.​truni.​sk/​ziadosti­‑vyhlasenia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – ikonaR_čestné_vyhlásenie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). V prípade, že ste študovali alebo študujete na inej vysokej škole alebo fakulte predložte potvrdenie o tomto štúdiu. Vyplnené tlačivo je potrebné priniesť na zápis.

Účasť na zápise je povinná! Uchádzača v nevyhnutnom prípade môže zastúpiť splnomocnená osoba na základe úradne overeného splnomocnenia.

Študenti, ktorí sa zapísali po bakalárskych štátnych skúškach sa už zápisu nemusia zúčastniť.

  Vedúca študijného oddelenia