Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 28. 8. 2018, minulý rok

Vážení uchádzači,

o bakalárske a magisterské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2018/2019.

Do 31. 8. 2018 je potrebné poslať poštou alebo priniesť na študijné oddelenie:

  • Vypísané a podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo na webovej stránke fakulty) na AR 2018/2019.
  • Výpis výsledkov štúdia za ukončený AR 2017/2018, výpis je potrebné podpísať.
  • Kópiu dokladu o zaplatení prolongačnej známky preukazu ISIC na AR 2018/2019.
  Vedúca študijného oddelenia