Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 28. 8. 2018, minulý rok

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky PdF a vypísané priniesť na potvrdenie najviac v počte 5 ks. Vzor na webe PdF – študent – dokumenty.

Tlačivo na rodinné prídavky – priniesť celé vypísané aj časť vyplní škola – vzor na webovej stránke.

Tlačivo na daňovú úľavu pre rodičov – priniesť vypísané aj časť vyplní škola.

Potvrdzovanie tlačív a prevzatie ISIC známok sa uskutoční v čase úradných hodín o 9:00 hod. podľa nasledujúceho rozpisu…

V AR 2018/2019 študenti magisterského denného štúdia

4. 9. 2018 miestnosť 3P1 1. a 2. ročník učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii Aj, predškolská pedagogika Mgr. Krajčovičová.
5. 9. 2018 miestnosť 3P1 1. a 2. ročník PVU a UPV Mgr. Krajčovičová.
4. 9. 2018 miestnosť 2P1 1. a 2. ročník SPV p. Chovancová.

Mimo tohto rozpisu potvrdzujeme tlačivá v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod. Okrem dní, počas ktorých bude študijné oddelenie zatvorené.