Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 28. 8. 2018, minulý rok

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky PdF a vypísané priniesť na potvrdenie najviac v počte 5 ks. Vzor na webe PdF – študent – dokumenty.

Tlačivo na rodinné prídavky – priniesť celé vypísané aj časť vyplní škola – vzor na webovej stránke.

Tlačivo na daňovú úľavu pre rodičov – priniesť vypísané aj časť vyplní škola.

Potvrdzovanie tlačív a prevzatie ISIC známok sa uskutoční o 9:00 hod. podľa nasledujúceho rozpisu…

V AR 2018/2019 študenti bakalárskeho denného štúdia

3. 9. 2018 miestnosť aula 1., 2. a 3. ročník AVU, SPV, VZRS p. Vyskočová (zmena hodiny) o 10:00 hod.
3. 9. 2018 miestnosť 1P1 2. a 3. ročník Mgr. Šantavá kombinácie anglického jazyka s Ev, Ch, I, Nj, Vu, jednoodborové programy AJaL, VZRS.
3. 9. 2018 miestnosť 2P1 1. ročník Ing. Cepková. 
Kombinácie biológie s Ev, Ch, H, I, Vu, 
kombinácie matematiky s Aj, Ev, Ch, Nv, Nj, I, B, H, 
kombinácie slovenského jazyka s Aj, B, Ev, I, Nv, Vu, H 
kombinácie nemeckého jazyka s B, Ev, H, Nv, 
kombinácia Nv a Ch.
3. 9. 2018 miestnosť 2P1 2. ročník Ing. Cepková 
Kombinácie biológie s Ev, Ch, I, Vu 
kombinácie matematiky s Aj, Ev, Ch, Nv, Nj, I, B, Nj a kombinácia I – Nv.
4. 9. 2018 miestnosť aula 1. ročník PEP p. Vyskočová.
4. 9. 2018 miestnosť 1P1 1. ročník Mgr. Šantavá 
kombinácie anglického jazyka s Ev, H, Ch, I, Nj, Vu a program AJaL.
5. 9. 2018 miestnosť 2P1 2. ročník Ing. Cepková. 
Kombinácie slovenského jazyka s Aj, B, Ev, I, Nv, Vu, Nj, Lat 
kombinácia nemeckého jazyka a B, Ev, Nv.
5. 9. 2018 miestnosť 2P1 3. ročník Ing. Cepková. 
Kombinácie biológie s Ev, Ch, I, Vu, 
kombinácie matematiky s Aj, Ev, Ch, Nv, Nj, I, B, 
kombinácie slovenského jazyka s Aj, B, Ev, I, Nv, Vu, 
kombinácie nemeckého jazyka s B, Ev, H, Nv, 
kombinácie Nj – B, Nj – Nv, I – Nv.
5. 9. 2018 miestnosť aula 2. ročník PEP p. Vyskočová.
6. 9. 2018 miestnosť aula 3. ročník PEP p. Vyskočová.

Mimo tohto rozpisu potvrdzujeme tlačivá v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod. Okrem dní, počas ktorých bude študijné oddelenie zatvorené.