Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 20. 6. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Termíny slávnostných promócií absolventov bakalárskeho štúdia AR 2017/2018

Promócie sa budú konať v aule MtF STU, Paulínska ulica v Trnave.

Dátum Nácvik Promócie Forma štúdia Študijný program
10. 7. 2018 8:30 9:30 denná PEP
10. 7. 2018 10:30 11:30 denná učiteľstvo akademických predmetov – všetky kombinácie
denná SPV, AVU
externá SPV
10. 7. 2018 12:30 13:30 externá PEP

Účasť prihlásených študentov (prostredníctvom e‑mailu) na promóciách je povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku. 
V prípade, že sa absolvent nedostaví v stanovenom čase na nácvik, nebude na promóciu zaradený.

Dodatočné prihlásenie sa absolventov už nie je povolené.

Počet hostí je neobmedzený. Vyžaduje sa spoločenské oblečenie. 
Upozorňujeme, že v meste je problém s parkovaním.