Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 20. 6. 2018, minulý mesiac

Promócie sa budú konať v aule MtF STU, Paulínska ulica v Trnave.

Dátum Nácvik Promócie Forma štúdia Študijný program
10. 7. 2018 8:30 9:30 denná PEP
10. 7. 2018 10:30 11:30 denná učiteľstvo akademických predmetov – všetky kombinácie
denná SPV, AVU
externá SPV
10. 7. 2018 12:30 13:30 externá PEP

Účasť prihlásených študentov (prostredníctvom e‑mailu) na promóciách je povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku. 
V prípade, že sa absolvent nedostaví v stanovenom čase na nácvik, nebude na promóciu zaradený.

Dodatočné prihlásenie sa absolventov už nie je povolené.

Počet hostí je neobmedzený. Vyžaduje sa spoločenské oblečenie. 
Upozorňujeme, že v meste je problém s parkovaním.