Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 31. 5. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznámenie

o termíne konania obhajoby doktorandskej dizertačnej práce 
na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v akademickom roku 2017/2018 
dňa 28. 6. 201810:30 hod.zasadacej miestnosti dekana fakulty na druhom poschodí PdF TU, Priemyselná 4, 918 43 Trnava.

 

Študijný odbor: 1.1.4 pedagogika
Študijný program: pedagogika
   
Doktorand: Mgr. Terézia Katrincová
   
Predseda komisie: prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Školiteľ: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
  doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
   
Oponenti: prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
  doc. Mgr. Jiří Zounek,PhD.
  PhDr. Milan Krankus, PhD.
  prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
dekan fakulty