Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 28. 5. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o zápise do vyššieho ročníka

Na zápis:

  • do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia,
  • do 2. ročníka magisterského štúdia,
  • do 2. až 5. ročníka doktorandského štúdia, v dennej a externej forme štúdia

na akademický rok 2018/2019 je do 10. 7. 2018 potrebné poslať poštou alebo priniesť na študijné oddelenie:

  • vypísané a podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo je v sekcii Dokumenty) na AR 2018/2019,
  • výpis výsledkov štúdia za ukončený AR 2017/2018, výpis je potrebné podpísať,
  • kópiu dokladu o zaplatení prolongačnej známky preukazu ISIC na AR 2018/2019.
  Vedúca študijného oddelenia