Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 28. 5. 2018, minulý mesiac

Študenti 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia v AR 2018/2019 študijných odborov učiteľstvo akademických predmetovanimácia výtvarného umenia, ktorí spĺňajú podmienky na pripustenie k štátnej skúške, sú povinní prihlášku poslať poštou alebo odovzdať na študijnom oddelení PdF v termíne do 30. 6. 2018.

  Vedúca študijného oddelenia