Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 28. 5. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o štátnej skúške z predmetu teoretické základy výchovy a vzdelávania v mesiaci september 2018

Študenti 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia v AR 2018/2019 študijných odborov učiteľstvo akademických predmetovanimácia výtvarného umenia, ktorí spĺňajú podmienky na pripustenie k štátnej skúške, sú povinní prihlášku poslať poštou alebo odovzdať na študijnom oddelení PdF v termíne do 30. 6. 2018.

  Vedúca študijného oddelenia