Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 28. 5. 2018, minulý mesiac

Absolventi magisterského štúdia za akademický rok 2017/2018, ktorí ukončili štúdium v mesiacoch máj/jún 2018 – na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa slávnostné promócie budú konať dňa 27. 6. 2018.

V aule Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, Paulínska 16, Trnava.

Počet hostí je neobmedzený.

Účasť je povinná. Neúčasť je potrebné ospravedlniť prostredníctvom e‑mailu: adresa elektronickej pošty adresa elektronickej pošty.

Presný rozpis a čas budú stanovené podľa počtu absolventov Mgr. štúdia.

Rozpis bude zverejnený na webovej stránke dňa 20. 6. 2018.

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii, sa budú vydávať na PdF od 28. 6. 2018 v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod.

  Vedúca ŠO