Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 10. 4. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Informácie o prideľovaní ubytovania

Žiadosti o ubytovanie na AR 2018/2019 pre vyššie ročníky (2. a 3. ročník Bc. štúdia a 2. ročník Mgr. štúdia) je treba spolu s prílohami doručiť na študijné oddelenie PdF do 30. apríla 2018.

obrázok

obrázok

obrázok

Použité skratky ubytovacích zariadení

Zmluvné ubytovacie zariadenie Použitá skratka
Ubytovacie zariadenie SOŠE, Sibírska 1, Trnava SOŠE
Domov mládeže SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava SOŠOS
Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra, J. Bottu 21, Trnava ŠD MU
Ubyt. zariad. SOŠ poľnoh. a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava SOŠPSV
Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava ŠD PP