Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 17. 3. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Odovzdávanie záverečných prác

Milí študenti končiacich ročníkov dennej a externej formy Bc. a Mgr. štúdia,

oznamujeme Vám, že v akademickom roku 2017/2018 sa bakalárske a diplomové práce budú odovzdávať podľa schváleného harmonogramu na prislúchajúce sekretariáty katedier, ktoré garantovali vypracovávanie práce.

13. 4. 2018 Magisterské štúdium – denná aj externá forma odovzdať 
1 ks vytlačenej diplomovej práce zviazanej min. hrebeňovou väzbou, 
2 ks euroobalu s CD s nahratou konečnou verziou práce s označením názvu a mena študenta v tenkom priesvitnom obale, 
2 ks podpísaného analytického listu, 
1 ks podpísanej licenčnej zmluvy, 
1 ks test originality.
20. 4. 2018 Bakalárske štúdium – denná aj externá forma odovzdať 
1 ks vytlačenej bakalárskej práce zviazanej min. hrebeňovou väzbou, 
2 ks euroobalu s CD s nahratou konečnou verziou práce s označením názvu a mena študenta v tenkom priesvitnom obale, 
2 ks podpísaného analytického listu, 
1 ks podpísanej licenčnej zmluvy, 
1 ks test originality.

Upozorňujeme, že kontrola originality práce môže trvať až tri dni (vo výnimočných prípadoch i viac), preto odporúčame, aby ste práce do systému EZP nahralidostatočnom predstihu (najlepšie už týždeň vopred).

Prihlášky na obhajobu diplomovej, resp. bakalárskej práce a prihlášky na štátne skúšky sa odovzdávajú na študijné oddelenie na 2. poschodí PdF TU v Trnave.

Mgr. štúdium do 13. 4. 2018 denné a externé Mgr. Krajčovičová č. dv. 331 b
  SPV denné p. Chovancová č. dv. 330
Bc. štúdium do 20. 4. 2018 SPV, PEP, AVU denné p. Vyskočová č. dv. 331 b
  SPV, PEP externé Mgr. Šantavá č. dv. 331 b
  kombinácie Aj – Ch, Aj – I, Aj – Vu, Aj – Nj Mgr. Šantavá  
  ostatné kombinácie Bc. štúdia Ing. Cepková č. dv. 330