Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 24. 11. 2017, predminulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Návrh na rozdelenie prospechového a mimoriadneho štipendia pre akademický rok 2017/2018 – denné štúdium

Na základe rozhodnutia vedenia PdF, vedúcich katedier a podľa predpisov MŠ SR bude v mesiaci december udelené mimoriadne a prospechové štipendium. Prospechové štipendium je pridelené podľa priemeru za minulý AR podľa tabuliek nižšie. Študenti, ktorým bolo štipendium pridelené, boli oboznámení e‑mailom.

 

Rozdelenie prospechového štipendia

1. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A. jazykové, prírodovedné a ich kombinácia do 1,15 denné          
B. kombinácia A a Ev, Nv, Vu, do 1,10 denné          
C. jednoodborové ŠP do 1,05 denné          
 
2. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A. jazykové, prírodovedné a ich kombinácia do 1,16 do 1,30 denné          
B. kombinácia A a Ev, Nv, Vu, do 1,11 do 1,25 denné          
C. jednoodborové ŠP od 1,06 do 1,15 denné          
 
3. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A. jazykové, prírodovedné a ich kombinácia do 1,31 do 1,50 denné          
B. kombinácia A a Ev, Nv, Vu, do 1,26 do 1,50 denné          
C. jednoodborové ŠP do 1,16 do 1,45 denné