Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 27. 10. 2017, minulý mesiac

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia za AR 2016/2017 si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení počas stránkových hodín od 9:00 do 11:00 na základe predloženia občianskeho preukazu alebo úradne overeného splnomocnenia na prevzatie diplomu.