Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 18. 10. 2017, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Návrh na rozdelenie odborového štipendia pre akademický rok 2017/2018 – denné štúdium

V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky na rozdelenie štipendií medzi študentov vybraných študijných odborov (programov: CH, B, I, M v kombináciách*). Prostriedky na štipendium sú prerozdelené podľa skupín aprobácií a váženého študijného priemeru.

 

Rozdelenie odborového štipendia – vybrané ŠO

1. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A. prírodovedné 1,15          
B. kombinácia 1,15          
 
2. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A. prírodovedné 1,16 – 1,25          
B. kombinácia 1,16 – 1,25          
 
3. skupina Bc. Mgr. Spolu €/študent
A. prírodovedné 1,26 – 1,40          
B. kombinácia 1,26 – 1,40          
  1. B – CH, M, I, M – CH, I
  2. B – Vu, Nj, Ev, M – Nv, Aj,Nj I – Sj, Aj, Nj B – Sj CH – Aj

Dotácia bude poskytnutá 15 %­‑ám študentov z počtu 254 študentov v uvedených študijných programoch.