Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 10. 2017, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o konaní slávnostných promócií absolventov 
magisterského a bakalárskeho štúdia z AR 2016/2017

Oznamujeme absolventom, že promócie sa budú konať v Aule Pazmaneum TU v Trnave 
(budova FZaSP), Univerzitné námestie 1, Trnava v nasledujúcich termínoch:

Dátum Nácvik Promócie Štúdium Študijný program
26. 10. 2017 9:00 10:00 bakalárske všetky ŠP
26. 10. 2017 11:00 11:45 magisterské všetky ŠP

 

Účasť študentov prihlásených e‑mailom je na promóciách povinná.

Nástup na nácvik je 15 minút pred stanoveným časom nácviku.

V prípade, že sa absolvent nedostaví na nácvik v stanovenom čase, nebude na promóciu zaradený.

Ďalšie dohlásenie absolventov už nie je možné.

  • Počet hostí pre študentov bakalárskeho štúdia je obmedzený na najviac štyroch hostí na jedného absolventa z dôvodu vyššieho počtu prihlásených absolventov.
  • Počet hostí pre študentov magisterského štúdia je neobmedzený.

Na nácviku a promóciách je vyžadované spoločenské oblečenie.