Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 9. 2017, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o prihlasovaní sa na promócie

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia za akademický rok 2016/2017, ktorí ukončili štúdium v auguste 2017 – na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa budú konať promócie dňa 26. 10. 2017.

V aule Pazmaneum, Univerzitné nám. č. 1, na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave.

Počet hostí je obmedzený, bude spresnený podľa počtu prihlásených absolventov.

Účasť alebo neúčasť na promócii je potrebné potvrdiť e‑mailom do 30. 9. 2017:

adresa elektronickej pošty ostatné kombinácie učiteľstvo akademických predmetov 
okrem Aj – Ev, Aj – Ch, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vu, M – Aj.
adresa elektronickej pošty externé štúdium SPV, PEP, kombinácie anglického jazyka s Ev, Ch, I, Nj, Vu a M.
adresa elektronickej pošty denné štúdium SPV, PEP, AVU.
adresa elektronickej pošty magisterské štúdium.

Presný rozpis a čas bude stanovený podľa prihláseného počtu absolventov Bc. a Mgr. štúdia.

Rozpis bude zverejnený na webovej stránke dňa 6. 10. 2017.

Pre prihlásených absolventov (e‑mailom) budú promócie záväzné a neprihlásení absolventi sa po termíne 30. 9. 2017 nemôžu spätne prihlásiť a byť promovaní.

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii, sa budú vydávať na Pedagogickej fakulte od 17. 10. 2017 v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod.

  Vedúca študijného oddelenia