Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 8. 9. 2017, predminulý rok

Dňa 21. 9. 2017 (štvrtok) sa v aule Pedagogickej fakulty, Priemyselná 4, budú konať

imatrikulácie

študentov, študijných programov v bakalárskom stupni denného štúdia.

 


Harmonogram:

Dátum: štvrtok 21. 9. 2017
Nácvik: 8:00
Imatrikulácie: 9:00
Študijné programy: Aj – CH, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Ev, Aj – Vu, Aj – His, AJL, SPV, AVU, časť PEP písmená (priezvisk) A, B, C, Č, Ch, D, F

Dátum: štvrtok 21. 9. 2017
Nácvik: 10:00
Imatrikulácie: 11:00
Študijné programy: Sj – B, Sj – Ev, Sj – Aj, Sj – Nv, Sj – I, Sj – Vu, Sj – Nj, Sj – His, Sj –  Lat, B – Ev, B – CH, B – Vu, I – Nv, M – Aj, M – B, M –Ch, M – Ev, M – I, M – Nv, Nj – B

Dátum: štvrtok 21. 9. 2017
Nácvik: 12:30
Imatrikulácie: 13:30
Študijné programy: PEP písmená (priezvisk) G až Ž

Nácvik a účasť sú povinné. Neúčasť musí byť ospravedlnená.

Na nácviku a imatrikuláciách sa vyžaduje spoločenské oblečenie.

  Vedúca študijného oddelenia