Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 9. 2017, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Uznávanie predmetov absolvovaných na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Prodekan pre študijné záležitosti Vás pozýva na konzultáciu o uznávaní predmetov absolvovaných na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá sa uskutoční 8. 9. 20178:30 v miestnosti 4P1.

Na konzultáciu si prineste:

  • kópiu Výpisu výsledkov štúdia, ktorú ste dostali od dekana Pedagogickej fakulty pri ukončení predchádzajúceho štúdia.

Pri uznávaní predmetov sa postupuje podľa údajov v tabuľke so zoznamom ekvivalentných predmetov.

Platobné údaje k uznaniu absolvovaných predmetov.