Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 25. 8. 2017, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam o odovzdaní študentských preukazov, potvrdení tlačív o návšteve školy (PdF TU) a školení o systéme MAIS pre 1. ročník bakalárskeho štúdia v externej forme PEP, SPV, AJaL

Dňa 9. 9. 2017 aula PdF

7:30 – 7:45 predstavenie prodekana pre študijné záležitosti
7:45 odovzdanie preukazov, potvrdenie tlačív
8:00 školenie MAIS

 

Potvrdenie o návšteve školy je potrebné vytlačiť z webovej stránky fakulty – pozri sekciu Dokumentypriniesť vypísané na potvrdenie (najviac v počte 5 ks). Vzor vypísania pre jednotlivé ročníky je tiež v sekcii Dokumenty.

Tlačivo na rodinné prídavky je potrebné priniesť vypísané (časť vyplní škola), vzor je v sekcii Dokumenty.

Tlačivo na daňovú úľavu pre rodičov je potrebné priniesť vypísané (časť vyplní škola).