Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 25. 8. 2017, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Rozpis odovzdania študentských preukazov, potvrdenia tlačív o návšteve školy (PdF TU) a školenia o systéme MAIS pre 1. ročník bakalárskeho štúdia v dennej forme

Dňa 11. 9. 2017 aula PdF

9:00 – 9:15 predstavenie prodekana pre študijné záležitosti
9:15 – 10:30 odovzdanie preukazov, potvrdenie tlačív
10:30 – 11:30 školenie MAIS

Kombinácie učiteľstva M – Aj, M – B, M – Ev, M – Ch, M – I, M – Nv, Sj – Aj, Sj – B, Sj – Ev, Sj – His, Sj – I, Sj – Nv, Sj – Nj, Sj – Vu, B – Ev, B – Ch, B – I, B – Vu, Nj – B, Nj – M.

 

Dňa 11. 9. 2017 aula PdF

11:45 – 12:00 predstavenie prodekana pre študijné záležitosti
12:00 – 13:00 odovzdanie preukazov, potvrdenie tlačív
13:00 – 14:00 školenie MAIS

Kombinácie učiteľstva Aj – Ev, Aj – Ch, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vu a študijné programy SPV, AVU, AJaL.

 

Dňa 12. 9. 2017 aula PdF

9:00 – 9:15 predstavenie prodekana pre študijné záležitosti
9:15 – 10:30 odovzdanie preukazov, potvrdenie tlačív
10:30 – 11:30 školenie MAIS

Študijný program PEP.

 

Potvrdenie o návšteve školy je potrebné vytlačiť z webovej stránky fakulty – pozri sekciu Dokumentypriniesť vypísané na potvrdenie (najviac v počte 5 ks). Vzor vypísania pre jednotlivé ročníky je tiež v sekcii Dokumenty.

Tlačivo na rodinné prídavky je potrebné priniesť vypísané (časť vyplní škola), vzor je v sekcii Dokumenty.

Tlačivo na daňovú úľavu pre rodičov je potrebné priniesť vypísané (časť vyplní škola).