Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 25. 8. 2017, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Rozpis prevzatia ISIC známok a potvrdenia vypísaných tlačív pre denných študentov vyšších ročníkov Bc. štúdia a oboch ročníkov Mgr. štúdia na akademický rok 2017/2018

Potvrdenie o návšteve školy je potrebné vytlačiť z webovej stránky fakulty (pozri sekciu Dokumenty) a priniesť vypísané na potvrdenie (najviac v počte 5 ks). Vzor je tiež v sekcii Dokumenty.

Tlačivo na rodinné prídavky je potrebné priniesť vypísané (časť vyplní škola) – vzor je v sekcii Dokumenty,

Tlačivo na daňovú úľavu pre rodičov je potrebné priniesť vypísané (časť vyplní škola).

Potvrdzovanie tlačív a prevzatie ISIC známok sa uskutoční v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod. podľa nasledujúceho rozpisu:

Študenti bakalárskeho denného štúdia

5. 9. 2017 miestnosť aula 2. a 3. ročník p. Vyskočová:

 • Programy AVU, SPV a VZRS.

 

5. 9. 2017 miestnosť 1P1 2. ročník Mgr. Šantavá:

 • Kombinácie anglického jazyka s Ev, Ch, I, Nj, Vu.
 • Jednoodborový program AJaL.

 

5. 9. 2017 miestnosť 2P1 2. ročník Ing. Cepková:

 • Kombinácie biológie s Ev, Ch, I, Vu.
 • Kombinácie matematiky s Aj, Ev, Ch, Nv, Nj, I, B.
 • Kombinácie slovenského jazyka s Aj, B, Ev, I, Nv, Nj, Vu.
 • Kombinácie Nj – B, Nj – Nv, I – Nv.

 

6. 9. 2017 miestnosť aula 2. ročník p. Vyskočová:

 • Program PEP.

 

6. 9. 2017 miestnosť 1P1 3. ročník Mgr. Šantavá:

 • Kombinácie anglického jazyka s Ev, Ch, I, Nj, Vu.
 • Jednoodborový program AJaL.

 

6. 9. 2017 miestnosť 2P1 3. ročník Ing. Cepková:

 • Kombinácie biológie s Ev, Ch, I, Vu.
 • Kombinácie matematiky Aj, Ev, Ch, Nv, Nj, I, B.
 • Kombinácie slovenského jazyka s Aj, B, Ev, I, Nv, Nj, Vu.
 • Kombinácie Nj – B, Nj – Nv, I – Nv.

 

7. 9. 2017 miestnosť aula 3. ročník p. Vyskočová:

 • Program PEP.

 

Študenti magisterského denného štúdia

 • 5. 9. 2017 miestnosť 3P1 1. a 2. ročník učiteľstva akademických predmetovAJaL – Mgr. Krajčovičová,
 • 6. 9. 2017 miestnosť 3P1 1. a 2. ročník PVUUPV – Mgr. Krajčovičová,
 • 6. 9. 2017 miestnosť 4P1 1. a 2. ročník SPV – p. Chovancová.

 


Mimo tohto rozpisu potvrdzujeme tlačivá v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod. Okrem dní, kedy je študijné oddelenie zatvorené.