Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 8. 2017, tento mesiac, aktualizované: 7. 8. 2017, predminulý týždeň

Oznamujeme uchádzačom, že dodatočný zápis na štúdium na PdF TU v Trnave, Priemyselná 4, sa bude konať:

  • 14. 8. 2017 o 9:00 magisterské štúdium denná a externá forma, Mgr. Krajčovičová,
  • 15. 8. 2017 o 9:00 bakalárske štúdium denná a externá forma, Mgr. Šantavá,
  • 23. 8. 2017 o 9:00 bakalárske štúdium denná forma, Ing. Cepková.

Na zápis je potrebné si priniesť doklady podľa pozvánky.

  Vedúca študijného oddelenia