Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 6. 2017, predminulý mesiac

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam k zápisom do vyšších ročníkov

V súvislosti so zápismi do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, do 2. ročníka magisterského štúdia, do 2. až 5. ročníka doktorandského štúdia, v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2017/2018 je do 15. 7. 2017 potrebné poslať poštou alebo priniesť na študijné oddelenie:

  • vypísané a podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo je na webovej stránke fakulty) na akademický rok 2017/2018,
  • výpis výsledkov štúdia za ukončený akademický rok 2016/2017, výpis je potrebné podpísať,
  • kópiu dokladu o zaplatení prolongačnej známky preukazu ISIC na akademický rok 2017/2018.
  Vedúca študijného oddelenia