© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 6. 2017, predminulý týždeň

V súvislosti so zápismi do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, do 2. ročníka magisterského štúdia, do 2. až 5. ročníka doktorandského štúdia, v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2017/2018 je do 15. 7. 2017 potrebné poslať poštou alebo priniesť na študijné oddelenie:

  • vypísané a podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo je na webovej stránke fakulty) na akademický rok 2017/2018,
  • výpis výsledkov štúdia za ukončený akademický rok 2016/2017, výpis je potrebné podpísať,
  • kópiu dokladu o zaplatení prolongačnej známky preukazu ISIC na akademický rok 2017/2018.
  Vedúca študijného oddelenia