Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 6. 2017, predminulý mesiac

Štátna skúška z predmetu: teoretické základy výchovy a vzdelávania sa koná v mesiaci september 2017.

Študenti 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2017/2018 študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov a animácia výtvarného umenia, ktorí spĺňajú podmienky pristúpenia ku štátnej skúške, sú povinní poslať prihlášku poštou alebo ju odovzdať na študijnom oddelení PdF v termíne do 30. 6. 2017.

  Vedúca študijného oddelenia