Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 6. 6. 2017, predminulý mesiac

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam pre študentov magisterského štúdia 
o prevzatí diplomov

Diplomy pre absolventov, ktorí sa nezúčastnia na promócii na základe ospravedlnenia sa e-mailom na adresu adresa elektronickej pošty budeme diplomy vydávať na študijnom oddelení fakulty od 23. 6. 2017 v čase úradných hodín od 9:00 do 11:00 hod.

Absolventi, ktorí si nemôžu diplomy prevziať osobne, potrebujú osobe poverenej prevzatím diplomu doložiť úradne overené splnomocnenie.

Dňa 22. 6. 2017 bude študijné oddelenie PdF zatvorené.

  Vedúca študijného oddelenia